Yhdistyneet Kansakunnat http://jarmolauros.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/135116/all Wed, 13 Jun 2018 17:13:26 +0300 fi Ei päivää ilman Trumpia http://hannasarkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256834-ei-paivaa-ilman-trumpia <p>Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kova poika hämmentämään. Hän on jatkuvien twiittien ja valheiden lisäksi hämmentänyt maailmaa esimerkiksi irrottamalla Yhdysvallat elintärkeästä Pariisin ilmastosopimuksesta, laittamalla tuontitulleja läntisten yhteistyökumppanimaiden terästuotteille ja tapaamalla maailmanpolitiikan hylkiömaa Pohjois-Korean johtajaa.</p><p>Vaikka Trumpin tapaa hoitaa asioita voi perustellusti kritisoida, niin näen Pohjois-Korea neuvottelut positiivisena asiana. On erittäin tärkeää, että dialogia käydään. Vaikka ihmisoikeuksia räikeästi rikkovan maan kanssa diilien tekeminen on moraalisesti vaikeaa, on toisaalta paljon parempi käydä keskusteluja ja tehdä sopimuksia kuin käydä sotia. Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin allekirjoittama julkilausuma tosin on aika ympäripyöreä, eikä vielä riitä edistämään Korean niemimaan ydinaseriisuntaa. Parempi sopimus tulee edellyttämään monenkeskisempää yhteistyötä, vähintään Kiina ja Etelä-Korea on otettava mukaan neuvotteluihin.</p><p>Sen sijaan on vaikea nähdä mitään positiivista siinä, että Trump pyrkii heikentämään monenkeskistä maailmanjärjestelmää irtautumalla kansainvälisistä sopimuksista ja heikentämällä YK:ta. Monenkeskisen yhteistyön heikentäjiä löytyy muistakin suurvalloista, myös Venäjä on omalla käytöksellään vaikeuttanut elintärkeiden asioiden ratkaisua.</p><p>Nopean ilmastonmuutoksen, leviävien konfliktien, isojen muuttoliikkeiden, valtamerten saastumisen, globaalien tuotantoketjujen ja veroparatiisien aikakaudella on selvää, että maapallon maiden ja ihmisten kohtalot ovat yhteenkietoutuneita. Globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja, monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä.</p><p>Kuitenkin monenkeskisen yhteistyön on oltava aidosti monenkeskistä, ei läntisten teollisuusmaiden sanelua muulle maailmalle. Esimerkiksi kansainvälisen verotuksen pelisäännöistä tulisi sopia monenvälisesti YK:ssa eikä vain teollisuusmaiden kesken.</p><p>Suurvaltojen hallitsema YK:n turvallisuusneuvosto on ollut valitettavan kykenemätön ratkomaan konflikteja. Pysyvien jäsenmaiden veto-oikeus vaikeuttaa ratkaisujen löytämistä, joten siitä luopumista tulisikin ajaa.</p><p>YK-järjestelmää tarvitaan, mutta sen on toimittava nykyistä paremmin. Ongelmista huolimatta meidän on entistä vankemmin puolustettava sopimiseen ja yhteistyöhön perustuvaa maailmanjärjestystä, sillä mitään muuta tietä ei lopulta ole. On ajettava koko ihmiskunnan asiaa eikä vain yksittäisten maiden lyhyen tähtäimen itsekkyyttä.&nbsp;Erityisesti Suomen kaltaiselle pienelle maalle sopimuksiin perustuva maailmanjärjestys on paljon toivottavampi, kuin raakaan voimaan perustuva vahvemman oikeus.</p><p>Lähi-idän tilanne on tällä hetkellä erittäin jännittynyt. Trump on hämmentänyt myös siellä. Trumpin viimeaikaiset päätökset vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta ja siirtää suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin ovat lisänneet Lähi-idän jännitteitä. Suomen, EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön tulisi nyt toimia Lähi-idän tilanteen liennyttämiseksi kaikin keinoin. On tärkeää, että muu kansainvälinen yhteisö pitää kiinni Iranin ydinsopimuksesta. Suomen ja EU:n on tuettava Israelin laittoman miehityksen päättymistä Palestiinassa ja aitoa rauhanprosessia maiden välillä. Lisäksi Turkin hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdeja vastaan on tuomittava selkeästi.</p><p>Myös Suomella on peiliinkatsomisen paikka, mitä tulee Lähi-idän vakauteen. Suomen on myös noudatettava kansainvälisiä sopimuksia ja lopetettava kaikki asekauppa sotaa käyviin ja ihmisoikeuksia rikkoviin maihin, kuten Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin, jotka käyvät veristä sotaa Jemenissä.</p><p>Suomen on oltava maailman lääkäri, ei asekauppias. Lääkärin työkalupakkiin kuuluu myös kehitysyhteistyö, ja sen rahoituksen taso on saatava nousemaan. Kehitysyhteistyö on tapa tukea inhimillistä kehitystä ja maailman vakaata kehitystä tulevaisuudessakin. Erityisen tärkeätä olisi nyt varmistaa YK:n kehitystoimijoiden perusrahoitus, jota USA:n vetäytyminen rahoitusvastuusta on runnellut. Tällä hallituskaudella Suomen tuki monenkeskisille järjestöille ja YK:lle on kuitenkin suorastaan romahtanut.</p><p>Maailmassa on nyt yli 200 miljoonaa naista, jotka ovat vailla tarvitsemiaan moderneja ehkäisypalveluita, ja luku on kasvussa Trumpin päättämien rahoitusleikkausten vuoksi. Tämä johtaa köyhissä maissa kasvaviin määriin ei-toivottuja raskauksia, turvattomia abortteja ja äitiyskuolemia. Seksuaali‑ ja lisääntymisterveysoikeuksien ja ‑palveluiden puute on myös yksi merkittävä nopean väestönkasvun ja epävakauden lähde. Suomen ja EU:n olisikin ohjattava kehitysrahoitusta entistä enemmän seksuaali‑ ja lisääntymisterveyspalveluihin, erityisesti YK:n väestörahasto UNFPA:lle, joka kärsii nyt merkittävästä perusrahoituksen puutteesta, joka johtaa siihen, että naiset eivät saa tarvitsemiaan palveluita kehitysmaista. Kun naiset eivät voi päättää omasta elämästä ja ruumiistaan ja valita lapsilukuaan, johtaa se nopeaan väestönkasvuun ja ihmisoikeusongelmiin.</p><p>Trumpin kauppapoliittinen hyökkäys vanhoja kumppanimaita kohtaan on aiheuttanut ymmärrettävää hämmennystä. Trumpin näkemys kansallisesta edusta vaikuttaa lyhytnäköiseltä. Parasta olisi, että kansainvälisen kaupan pelisäännöt pystyttäisiin määrittelemään monenkeskisesti ja reilusti maailmankauppajärjestö WTO:ssa, eikä vain kahdenvälisten sopimusten kautta. Näin voitaisiin päästä mahdollisimman reiluun ja tasapuoliseen kauppajärjestelmään.</p><p>Suomi on EU:ssa ajanut voimakkaasti uusia kahdenvälisiä kauppa- ja investointisopimuksia, jotka osaltaan nakertavat monenkeskisen järjestelmän perusteita. On syytä muistaa myös, että teollisuusmaiden blokki, johon Suomikin kuuluu, on myös osaltaan ollut pahentamassa WTO:n umpikujaa, jolla kiihtyvä kahdenvälisyys usein oikeutetaan.</p><p>Kaupan turhien esteiden purkaminen on perusteltua, mutta työoikeuksia, ympäristösääntelyä, julkisia palveluita ja terveysnormeja ei pidä eikä voi nähdä kaupan esteenä. Kaupan pelisääntöjen tulee olla myös globaaleja suuryrityksiä velvoittavia esimerkiksi verojen maksuun ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyen.</p><p>Me olemme kaikki lopulta samassa veneessä. Kaikki maat ja kaikki kansat. Maailmanlaajuiset ongelmat vaativat maailmanlaajuisia ratkaisuja. Monenkeskinen yhteistyö on välttämättömyys, ja se on lopulta kaikkien etu. Se on lopulta myös amerikkalaisten etu. Toivottavasti myös Trump sen ymmärtäisi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kova poika hämmentämään. Hän on jatkuvien twiittien ja valheiden lisäksi hämmentänyt maailmaa esimerkiksi irrottamalla Yhdysvallat elintärkeästä Pariisin ilmastosopimuksesta, laittamalla tuontitulleja läntisten yhteistyökumppanimaiden terästuotteille ja tapaamalla maailmanpolitiikan hylkiömaa Pohjois-Korean johtajaa.

Vaikka Trumpin tapaa hoitaa asioita voi perustellusti kritisoida, niin näen Pohjois-Korea neuvottelut positiivisena asiana. On erittäin tärkeää, että dialogia käydään. Vaikka ihmisoikeuksia räikeästi rikkovan maan kanssa diilien tekeminen on moraalisesti vaikeaa, on toisaalta paljon parempi käydä keskusteluja ja tehdä sopimuksia kuin käydä sotia. Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin allekirjoittama julkilausuma tosin on aika ympäripyöreä, eikä vielä riitä edistämään Korean niemimaan ydinaseriisuntaa. Parempi sopimus tulee edellyttämään monenkeskisempää yhteistyötä, vähintään Kiina ja Etelä-Korea on otettava mukaan neuvotteluihin.

Sen sijaan on vaikea nähdä mitään positiivista siinä, että Trump pyrkii heikentämään monenkeskistä maailmanjärjestelmää irtautumalla kansainvälisistä sopimuksista ja heikentämällä YK:ta. Monenkeskisen yhteistyön heikentäjiä löytyy muistakin suurvalloista, myös Venäjä on omalla käytöksellään vaikeuttanut elintärkeiden asioiden ratkaisua.

Nopean ilmastonmuutoksen, leviävien konfliktien, isojen muuttoliikkeiden, valtamerten saastumisen, globaalien tuotantoketjujen ja veroparatiisien aikakaudella on selvää, että maapallon maiden ja ihmisten kohtalot ovat yhteenkietoutuneita. Globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja, monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä.

Kuitenkin monenkeskisen yhteistyön on oltava aidosti monenkeskistä, ei läntisten teollisuusmaiden sanelua muulle maailmalle. Esimerkiksi kansainvälisen verotuksen pelisäännöistä tulisi sopia monenvälisesti YK:ssa eikä vain teollisuusmaiden kesken.

Suurvaltojen hallitsema YK:n turvallisuusneuvosto on ollut valitettavan kykenemätön ratkomaan konflikteja. Pysyvien jäsenmaiden veto-oikeus vaikeuttaa ratkaisujen löytämistä, joten siitä luopumista tulisikin ajaa.

YK-järjestelmää tarvitaan, mutta sen on toimittava nykyistä paremmin. Ongelmista huolimatta meidän on entistä vankemmin puolustettava sopimiseen ja yhteistyöhön perustuvaa maailmanjärjestystä, sillä mitään muuta tietä ei lopulta ole. On ajettava koko ihmiskunnan asiaa eikä vain yksittäisten maiden lyhyen tähtäimen itsekkyyttä. Erityisesti Suomen kaltaiselle pienelle maalle sopimuksiin perustuva maailmanjärjestys on paljon toivottavampi, kuin raakaan voimaan perustuva vahvemman oikeus.

Lähi-idän tilanne on tällä hetkellä erittäin jännittynyt. Trump on hämmentänyt myös siellä. Trumpin viimeaikaiset päätökset vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta ja siirtää suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin ovat lisänneet Lähi-idän jännitteitä. Suomen, EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön tulisi nyt toimia Lähi-idän tilanteen liennyttämiseksi kaikin keinoin. On tärkeää, että muu kansainvälinen yhteisö pitää kiinni Iranin ydinsopimuksesta. Suomen ja EU:n on tuettava Israelin laittoman miehityksen päättymistä Palestiinassa ja aitoa rauhanprosessia maiden välillä. Lisäksi Turkin hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdeja vastaan on tuomittava selkeästi.

Myös Suomella on peiliinkatsomisen paikka, mitä tulee Lähi-idän vakauteen. Suomen on myös noudatettava kansainvälisiä sopimuksia ja lopetettava kaikki asekauppa sotaa käyviin ja ihmisoikeuksia rikkoviin maihin, kuten Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin, jotka käyvät veristä sotaa Jemenissä.

Suomen on oltava maailman lääkäri, ei asekauppias. Lääkärin työkalupakkiin kuuluu myös kehitysyhteistyö, ja sen rahoituksen taso on saatava nousemaan. Kehitysyhteistyö on tapa tukea inhimillistä kehitystä ja maailman vakaata kehitystä tulevaisuudessakin. Erityisen tärkeätä olisi nyt varmistaa YK:n kehitystoimijoiden perusrahoitus, jota USA:n vetäytyminen rahoitusvastuusta on runnellut. Tällä hallituskaudella Suomen tuki monenkeskisille järjestöille ja YK:lle on kuitenkin suorastaan romahtanut.

Maailmassa on nyt yli 200 miljoonaa naista, jotka ovat vailla tarvitsemiaan moderneja ehkäisypalveluita, ja luku on kasvussa Trumpin päättämien rahoitusleikkausten vuoksi. Tämä johtaa köyhissä maissa kasvaviin määriin ei-toivottuja raskauksia, turvattomia abortteja ja äitiyskuolemia. Seksuaali‑ ja lisääntymisterveysoikeuksien ja ‑palveluiden puute on myös yksi merkittävä nopean väestönkasvun ja epävakauden lähde. Suomen ja EU:n olisikin ohjattava kehitysrahoitusta entistä enemmän seksuaali‑ ja lisääntymisterveyspalveluihin, erityisesti YK:n väestörahasto UNFPA:lle, joka kärsii nyt merkittävästä perusrahoituksen puutteesta, joka johtaa siihen, että naiset eivät saa tarvitsemiaan palveluita kehitysmaista. Kun naiset eivät voi päättää omasta elämästä ja ruumiistaan ja valita lapsilukuaan, johtaa se nopeaan väestönkasvuun ja ihmisoikeusongelmiin.

Trumpin kauppapoliittinen hyökkäys vanhoja kumppanimaita kohtaan on aiheuttanut ymmärrettävää hämmennystä. Trumpin näkemys kansallisesta edusta vaikuttaa lyhytnäköiseltä. Parasta olisi, että kansainvälisen kaupan pelisäännöt pystyttäisiin määrittelemään monenkeskisesti ja reilusti maailmankauppajärjestö WTO:ssa, eikä vain kahdenvälisten sopimusten kautta. Näin voitaisiin päästä mahdollisimman reiluun ja tasapuoliseen kauppajärjestelmään.

Suomi on EU:ssa ajanut voimakkaasti uusia kahdenvälisiä kauppa- ja investointisopimuksia, jotka osaltaan nakertavat monenkeskisen järjestelmän perusteita. On syytä muistaa myös, että teollisuusmaiden blokki, johon Suomikin kuuluu, on myös osaltaan ollut pahentamassa WTO:n umpikujaa, jolla kiihtyvä kahdenvälisyys usein oikeutetaan.

Kaupan turhien esteiden purkaminen on perusteltua, mutta työoikeuksia, ympäristösääntelyä, julkisia palveluita ja terveysnormeja ei pidä eikä voi nähdä kaupan esteenä. Kaupan pelisääntöjen tulee olla myös globaaleja suuryrityksiä velvoittavia esimerkiksi verojen maksuun ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyen.

Me olemme kaikki lopulta samassa veneessä. Kaikki maat ja kaikki kansat. Maailmanlaajuiset ongelmat vaativat maailmanlaajuisia ratkaisuja. Monenkeskinen yhteistyö on välttämättömyys, ja se on lopulta kaikkien etu. Se on lopulta myös amerikkalaisten etu. Toivottavasti myös Trump sen ymmärtäisi.

]]>
23 http://hannasarkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256834-ei-paivaa-ilman-trumpia#comments Ulkomaat Donald Trump Euroopan unioni Kansainvälinen politiikka Yhdistyneet Kansakunnat Wed, 13 Jun 2018 14:13:26 +0000 Hanna Sarkkinen http://hannasarkkinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256834-ei-paivaa-ilman-trumpia
Suomi – YK-rauhanturvaamisen suurvalta?* http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251114-suomi-yk-rauhanturvaamisen-suurvalta <p>Saksassa puitiin turvallisuutta ja turvattomuutta (Munchen). Estradille kohosivat &ndash; kuinka ollakaan &ndash; Ukraina, varsinkin kun lännenmiehen media sai valita lukijoilleen uutisoitavat kohdat.&nbsp;</p><p>Minskin sopimuksen kadonnutta avainta &ndash; kielikysymystä ei kukaan ottanut esille. Arvostaen jatkoaikapresidenttimme &ndash; <strong>Sauli Niinistön</strong> ulostuloa &ndash; voimme olla ylihuomenna YK-rauhanoperaatioiden suurvalta! [1.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Suomelle tarjottiin verhotusti keväällä 2017 &ndash; todennäköisesti Peking-johteisesti välittäjän roolia Korean niemimaalle </strong>[2<strong>. Yksikään valtapoliitikkomme, ei edes jälleen isäksi tullut Niinistö oivaltanut meille ojennettua kättä. Harmi, sillä ovi oli auki pohjoisosan korealaisilta ja Kiinalta, joka todellisuudessa määrittää nyt Beijing&#39;s Road Map of Korea&#39;s Peninsula.</strong></p><p>&hellip;</p><p>[1 &rdquo; ... Nyt Saulin on oltava aktiivinen, Suomelle tarjotaan sotilaallisen liittoutumattomuutemme myötä rauhanturvaamisen &quot;suurvallan avaimia&quot;! Ruotsalaiset hinkuvat jo samoille apajille, johtavaksi maaksi. Tässä voisi olla hedelmällisen yhteistoiminnan peruskivi ja Pohjolan rauhankehityksen tae &hellip; &rdquo; linkin ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10080879"><u>https://yle.fi/uutiset/3-10080879</u></a> &ndash; alta ote:</p><p>&rdquo;Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen pitää olla mukana, jos Itä-Ukrainaan saadaan sovittua rauhanturvaoperaatio laajalla YK:n mandaatilla. Niinistö kommentoi asiaa suomalaistoimittajille lauantai-iltana Münchenin turvallisuuskokouksessa&rdquo;</p><p>[* &rdquo;[2006] &hellip; Maailmassa on aina välienselvittelyä, ja väsyttyään sotimiseen osapuolet haluavat erotuomareiksi puolueettomia joukkoja, joilla on silmää ihmisyyteen, osaamista auttamiseen ja jämäkkyyttä ohjaamiseen. Kaikkea tätä ovat suomalaiset rauhanturvaajat.</p><p>Sodat eivät lopu maailmasta, suomalaisia tarvitaan runsaasti eri kriisipesäkkeissä. Suomalaisuudesta voisi tulla käsite ammattijoukoista, joihin luotetaan. Vaativa työ vaatii aina uhrinsa. Jokainen suomalainen maailmalle lähtiessään tietää riskit &hellip; &rdquo; ote linkin ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/vapaaehtoinen-suomalainen-on-rehti-ja.html"><u>http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/vapaaehtoinen-suomalainen-on-rehti-ja.html</u></a> &ndash; alta, vuodelta 2006</p><p>[2 ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9582419"><u>https://yle.fi/uutiset/3-9582419</u></a> - Ote: &rdquo; &hellip; Pohjois-Korea ei ole unohtanut, että Suomella on 1970-luvulta periytyviä saatavia. Tähän ongelmaan löytyy varmasti ratkaisu, vakuuttaa ulkoministeriön edustaja Ylelle &hellip; &rdquo; -Yle 04-2017</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Aikanaan oli jotenkin itsestään selvää, että suomalaiset YK-rauhanturvaajat olivat maailman melskeissä, Kyprokselta &ndash; Namibiaan ja Golanilta Suezille. Nyt tilalle on tullut sotaisampi vaihtoehto: Naton määrittämät sotatilat &ndash; kriisinhallintana, jossa suomalaisetkin ovayt jo mukana ja valitettavasti sodan osapuolena (Afganistan) [3 ---</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Nyt peli avataan uudelleen &ndash; Donpassin alue, täältä alkaa eurooppalainen rauhoittuminen</strong></p><p>Naton edellinen pääsihteeri <strong>Anders Fog</strong> <strong>Rasmussen</strong> ehdotti räväkästi suomalaisille tehtävää &ndash; Ukrainaan, koska me olemme <em>sotilaallisesti liittoutumaton</em> [4 ja muutoinkin sijaintimme tukee idän ja lännen välisen konfliktin välissäoloa &ndash; olemmehan me itse <em>idän ja lännen vedenjakajalla</em> [5 ja tiedämme mitä on itä, kuin myös nyt, mitä on länsi (Nato &ndash; Isäntämaa pöytäkirjan johdannaiset ja amerikkalaisten &rdquo;itse itsensä kylään kutsumiset&rdquo;).</p><p>&hellip;</p><p>[4 &rdquo;... Se on siinä, nyt tarjotaan Suomelle juuri sitä missä me olemme parhaita. Sotilaallinen liittoutumattomuus on se jalokivi, mitä meillä on! &rdquo; - lainaus täältä ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10080011"><u>https://yle.fi/uutiset/3-10080011</u></a> &ndash; ja ote sieltä: &rdquo; &hellip; Suunnitelman mukaan Suomella olisi operaatiossa merkittävä rooli. Raportin teettäneen Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin mukaan rauhanturvaajien pitäisi tulla ennen kaikkea Naton ulkopuolisista maista &hellip; &rdquo; -Yle</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Presidentti Niinistö tarttui heti Rasmussenin käteen &ndash; ja hyvä niin! </strong>[5</p><p>Me olemme erinomainen ehdokas hoitamaan Donpassin alueen YK-mandatoiman ja YK-johteisen rauhaturvaamisoperaatio, jopa sen johtajana &ndash; nythän Ruotsi kiirehti ottamaan tätäkin postia jo itselleen [6.</p><p>&hellip;</p><p>[6 ... Ruotsalaiset tässäkin nopeammin aktiivisia kuin me, miksi ... Näin kävi jo aiemmin, kun Korean niemimaalta tuli Pekingin kannustamana vuonna 2017 meille viesti verhotusta &quot;välittäjän roolista&quot;! &hellip; lainaus täältä ~ <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10080907"><u>https://yle.fi/uutiset/3-10080907</u></a> &ndash; ja ote sieltä: &rdquo; &hellip; Ruotsi ilmoitti samalla, että se on itse asiassa halukas Pohjois-Atlantin puolustusliittoon kuulumattomana maana jopa ottamaan johtoroolin mahdollisessa rauhanturvaoperaatiossa &hellip; &rdquo; -Yle</p><p>Muistamme ruotsalaisten oivaltaneen Koreasta tulleen viestin ja tarjosivat sinnekin palveluksiaan [7 &ndash; mutta ei kelvannut &ndash; syy lienee selvä, mutta sen esitys tässä on diplomatian pelisääntöjen vastaista.</p><p>&hellip;</p><p>[7 ~ <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/svt-ruotsi-valmis-toimimaan-neuvotteluapuna-yhdysvaltojen-ja-pohjois-korean-valilla/6535420#gs.fDRIHjE"><u>https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/svt-ruotsi-valmis-toimimaan-neuvotteluapuna-yhdysvaltojen-ja-pohjois-korean-valilla/6535420#gs.fDRIHjE</u></a> &ndash;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Nyt mukaan &ndash; samalla koulutamme armeijaamme parhaalla tavalla</strong></p><p>Me saimme paljon kiitosta YK-tehtävistä niin Lähi-idästä kuin muualtakin. Me osasimme, olimme uskottavia, rauhallisia, puolueettomia &ndash; emmekä puuttuneet kuin vain niihin tehtäviin [8, jotka olivat määritetty &ndash; vain Israel saattoi purnata toimistamme.&nbsp;</p><p>Me emme tarvitse &rdquo;elävän lihan harjoittelua&rdquo; taisteluissa, vaan rauhoittajan, vakauttajan ja luotettavan pelivalmentajan toimia &ndash; vaikeissakin kulttuureissa. Nuo tehtävät sopivat meille hyvin.&nbsp;</p><p>Olkaamme maailmalle se lukko, joka voisi pieneltä osaltaan olla jarru sodalle, ja sodan kiihkeytymiselle. Siinä miellä tehtävä, jonka kansa hyväksyy &rdquo;niinistömäisin luvuin&rdquo;, kuten sen, ettemme liity lännenmiehen sotakoneeseen Natoon.</p><p>Lisäksi saadessamme rauhanturvaajan luotetun ja arvostetun pelinrakentajan roolin &ndash; emme joudu itse sotiin, emme miltään ilmansuunnilta &ndash; eikä ydinaseet meitä häiritse, vaikka puhutaan jo niiden nyt alentuneesta käyttökynnyksestä [9.&nbsp;</p><p>Uskottavuutemme nimissä meidän on purettava meille tuo onneton ja hätiköiden tehty Nato &ndash; Isäntämaa pöytäkirja [10 ja alettava harjoittelemaan sotapelejä <em>myös idän kanssa</em>!</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><strong>Viitteet &ndash;</strong></p><p>[9A ~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250602-alentaako-usa-ydinaseiden-kayttokynnysta"><u>http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250602-alentaako-usa-ydinaseiden-kayttokynnysta</u></a> &ndash; [131]</p><p><strong>Presidentti Niinistön huoli ydinaseista</strong></p><p>[9B ~ &rdquo; ... Ydinaseet, herää kysymys käyttökynnyksen alentumisesta[9A]. Ukraina - Minskin sopimus: Aivan ensimmäiseksi sovittu venäjänkielen asema turvataan Donpassin alueella, siitä se lähtee. Toisekseen Krimillä voidaan YK&#39; n valvonnassa järjestää uusi kansanäänestys siitä mitä halutaan: Kiovan vai Moskovan kelkassa. Moskova hyväksyy suomalaiset YK-rauhanturvaajat YK-johteisena operaationa; olemmehan sotilaspoliittisesti liittoutumattomia ja sijaitsemme idän ja lännen vedenjakajalla &hellip; &rdquo; linkin alta ~ <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/niinisto-huolissaan-ydinaseista-ei-nayta-hyvalta-kun-molemmilla-puolilla-kehitetaan-niita-lisaa/6774886"><u>https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/niinisto-huolissaan-ydinaseista-ei-nayta-hyvalta-kun-molemmilla-puolilla-kehitetaan-niita-lisaa/6774886</u></a> &ndash; ote: &rdquo; &hellip; Niinistö huolissaan ydinaseista: &rdquo;Ei näytä hyvältä, kun molemmilla puolilla kehitetään niitä lisää&rdquo; &hellip; &rdquo; -Mtv otsikko</p><p>[9C &rdquo;... Vihdoin ymmärretään Euroopan kokonaisvaltaisuus, jo koulussa maantiedon tunneilla opimme Euroopan ulottuvan Venäjän Uralille asti. Nyt Niinistökin oivaltaa ydinaseiden käyttökynnyksen uhkaavan alentumisen. US puhuu jo julkisesti taktisten ydinaseiden erityiskehittämisestä. Mikä osuus Venäjällä on Euroopan pinta-alasta ja väestöstä? Mitä tämä merkitsee? Kuka muistaa saksalaisten Mitteleuropa ja Lebensraum suunnitelmat? &hellip; &rdquo; Linkin ~ <a href="https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005571675.html"><u>https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005571675.html</u></a> - alta ote: &rdquo;Presidentti Niinistö huolestui ydinasepuheista: &rdquo;Se madaltaa minusta kynnystä&rdquo; ...&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>---</p><p><strong>PS</strong></p><p>Kiinalaiset, joiden vuosisataa jo nyt elämme &ndash; ovat kehittäneet kaksi aivan ehdottoman osuvaa ja hienoa sanontaa, jo kaukaa tuhannen vuoden takaa --- &rdquo;<em>Pidä ystävät lähellä ja viholliset kaukana</em>&rdquo; sekä &rdquo;<em>ellet voita vihollistasi &ndash; tee siitä ystävä</em>&rdquo; &hellip; Se on siinä!</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>EKSTRA *</strong></p><p>[2010]&rdquo; &hellip; Suomalainen neuvottelija, ollakseen uskottava kaikkia osapuolia ajatellen - ei voi neuvottelevana kansalaisena olla maasta, joka kuuluu johonkin etujärjestöön sotilaallisesti 3/. Suomalaisen neuvottelijan pitää olla lähtökohdiltaan puolueeton - se luo uskottavuutta ja neuvotteluvarmuutta.<br /><br /><strong>Mari Kiviniemi</strong> teki rohkean vedon ja herätti samalla ulkopolitiikan johtajan, presidentin - <strong>Tarja Halonen</strong> toppuutteli Kiviniemeä, mutta ei voinut kieltää Kiviniemen ehdotusta, koska se on hyvä ja kaikki ovat siitä samaa mieltä, että rauha on erinomainen asia. Kiviniemi yllätti monet, sillä ehdotus ja ajatus on jämäkkä etelä-pohjalainen veto, jossa maistuu tekemisen meininki &hellip; ote linkin ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdollisuus.html"><u>http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdollisuus.html</u></a> &ndash; alta, vuodelta 2010</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>EKSTRA 2</strong></p><p><strong>Nato laajenee, voimistuu ja vastakkainasettelu kiihtyy</strong></p><p>~ <a href="http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250996-nato-voimistaa-itseaan-vastakkainasettelu-kiihtyy"><u>http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250996-nato-voimistaa-itseaan-vastakkainasettelu-kiihtyy</u></a> - [265]</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/"><u>https://ilkkaluoma.blogspot.fi</u></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka"><u>https://www.facebook.com/first.ilkka</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU 24 T BL BL BL FB FB FB <a href="https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/855735004636428/"><u>FB</u></a> BLOG 162490</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> rauhanturvaaja_18022018-doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 18022018</p><p>&nbsp;</p><p>962_8825</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Saksassa puitiin turvallisuutta ja turvattomuutta (Munchen). Estradille kohosivat – kuinka ollakaan – Ukraina, varsinkin kun lännenmiehen media sai valita lukijoilleen uutisoitavat kohdat. 

Minskin sopimuksen kadonnutta avainta – kielikysymystä ei kukaan ottanut esille. Arvostaen jatkoaikapresidenttimme – Sauli Niinistön ulostuloa – voimme olla ylihuomenna YK-rauhanoperaatioiden suurvalta! [1.

 

Suomelle tarjottiin verhotusti keväällä 2017 – todennäköisesti Peking-johteisesti välittäjän roolia Korean niemimaalle [2. Yksikään valtapoliitikkomme, ei edes jälleen isäksi tullut Niinistö oivaltanut meille ojennettua kättä. Harmi, sillä ovi oli auki pohjoisosan korealaisilta ja Kiinalta, joka todellisuudessa määrittää nyt Beijing's Road Map of Korea's Peninsula.

[1 ” ... Nyt Saulin on oltava aktiivinen, Suomelle tarjotaan sotilaallisen liittoutumattomuutemme myötä rauhanturvaamisen "suurvallan avaimia"! Ruotsalaiset hinkuvat jo samoille apajille, johtavaksi maaksi. Tässä voisi olla hedelmällisen yhteistoiminnan peruskivi ja Pohjolan rauhankehityksen tae … ” linkin ~ https://yle.fi/uutiset/3-10080879 – alta ote:

”Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen pitää olla mukana, jos Itä-Ukrainaan saadaan sovittua rauhanturvaoperaatio laajalla YK:n mandaatilla. Niinistö kommentoi asiaa suomalaistoimittajille lauantai-iltana Münchenin turvallisuuskokouksessa”

[* ”[2006] … Maailmassa on aina välienselvittelyä, ja väsyttyään sotimiseen osapuolet haluavat erotuomareiksi puolueettomia joukkoja, joilla on silmää ihmisyyteen, osaamista auttamiseen ja jämäkkyyttä ohjaamiseen. Kaikkea tätä ovat suomalaiset rauhanturvaajat.

Sodat eivät lopu maailmasta, suomalaisia tarvitaan runsaasti eri kriisipesäkkeissä. Suomalaisuudesta voisi tulla käsite ammattijoukoista, joihin luotetaan. Vaativa työ vaatii aina uhrinsa. Jokainen suomalainen maailmalle lähtiessään tietää riskit … ” ote linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/vapaaehtoinen-suomalainen-on-rehti-ja.html – alta, vuodelta 2006

[2 ~ https://yle.fi/uutiset/3-9582419 - Ote: ” … Pohjois-Korea ei ole unohtanut, että Suomella on 1970-luvulta periytyviä saatavia. Tähän ongelmaan löytyy varmasti ratkaisu, vakuuttaa ulkoministeriön edustaja Ylelle … ” -Yle 04-2017

 

 

 

Aikanaan oli jotenkin itsestään selvää, että suomalaiset YK-rauhanturvaajat olivat maailman melskeissä, Kyprokselta – Namibiaan ja Golanilta Suezille. Nyt tilalle on tullut sotaisampi vaihtoehto: Naton määrittämät sotatilat – kriisinhallintana, jossa suomalaisetkin ovayt jo mukana ja valitettavasti sodan osapuolena (Afganistan) [3 ---

 

Nyt peli avataan uudelleen – Donpassin alue, täältä alkaa eurooppalainen rauhoittuminen

Naton edellinen pääsihteeri Anders Fog Rasmussen ehdotti räväkästi suomalaisille tehtävää – Ukrainaan, koska me olemme sotilaallisesti liittoutumaton [4 ja muutoinkin sijaintimme tukee idän ja lännen välisen konfliktin välissäoloa – olemmehan me itse idän ja lännen vedenjakajalla [5 ja tiedämme mitä on itä, kuin myös nyt, mitä on länsi (Nato – Isäntämaa pöytäkirjan johdannaiset ja amerikkalaisten ”itse itsensä kylään kutsumiset”).

[4 ”... Se on siinä, nyt tarjotaan Suomelle juuri sitä missä me olemme parhaita. Sotilaallinen liittoutumattomuus on se jalokivi, mitä meillä on! ” - lainaus täältä ~ https://yle.fi/uutiset/3-10080011 – ja ote sieltä: ” … Suunnitelman mukaan Suomella olisi operaatiossa merkittävä rooli. Raportin teettäneen Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin mukaan rauhanturvaajien pitäisi tulla ennen kaikkea Naton ulkopuolisista maista … ” -Yle

 

 

Presidentti Niinistö tarttui heti Rasmussenin käteen – ja hyvä niin! [5

Me olemme erinomainen ehdokas hoitamaan Donpassin alueen YK-mandatoiman ja YK-johteisen rauhaturvaamisoperaatio, jopa sen johtajana – nythän Ruotsi kiirehti ottamaan tätäkin postia jo itselleen [6.

[6 ... Ruotsalaiset tässäkin nopeammin aktiivisia kuin me, miksi ... Näin kävi jo aiemmin, kun Korean niemimaalta tuli Pekingin kannustamana vuonna 2017 meille viesti verhotusta "välittäjän roolista"! … lainaus täältä ~ https://yle.fi/uutiset/3-10080907 – ja ote sieltä: ” … Ruotsi ilmoitti samalla, että se on itse asiassa halukas Pohjois-Atlantin puolustusliittoon kuulumattomana maana jopa ottamaan johtoroolin mahdollisessa rauhanturvaoperaatiossa … ” -Yle

Muistamme ruotsalaisten oivaltaneen Koreasta tulleen viestin ja tarjosivat sinnekin palveluksiaan [7 – mutta ei kelvannut – syy lienee selvä, mutta sen esitys tässä on diplomatian pelisääntöjen vastaista.

[7 ~ https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/svt-ruotsi-valmis-toimimaan-neuvotteluapuna-yhdysvaltojen-ja-pohjois-korean-valilla/6535420#gs.fDRIHjE

 

 

Nyt mukaan – samalla koulutamme armeijaamme parhaalla tavalla

Me saimme paljon kiitosta YK-tehtävistä niin Lähi-idästä kuin muualtakin. Me osasimme, olimme uskottavia, rauhallisia, puolueettomia – emmekä puuttuneet kuin vain niihin tehtäviin [8, jotka olivat määritetty – vain Israel saattoi purnata toimistamme. 

Me emme tarvitse ”elävän lihan harjoittelua” taisteluissa, vaan rauhoittajan, vakauttajan ja luotettavan pelivalmentajan toimia – vaikeissakin kulttuureissa. Nuo tehtävät sopivat meille hyvin. 

Olkaamme maailmalle se lukko, joka voisi pieneltä osaltaan olla jarru sodalle, ja sodan kiihkeytymiselle. Siinä miellä tehtävä, jonka kansa hyväksyy ”niinistömäisin luvuin”, kuten sen, ettemme liity lännenmiehen sotakoneeseen Natoon.

Lisäksi saadessamme rauhanturvaajan luotetun ja arvostetun pelinrakentajan roolin – emme joudu itse sotiin, emme miltään ilmansuunnilta – eikä ydinaseet meitä häiritse, vaikka puhutaan jo niiden nyt alentuneesta käyttökynnyksestä [9. 

Uskottavuutemme nimissä meidän on purettava meille tuo onneton ja hätiköiden tehty Nato – Isäntämaa pöytäkirja [10 ja alettava harjoittelemaan sotapelejä myös idän kanssa!

 

...

Viitteet –

[9A ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250602-alentaako-usa-ydinaseiden-kayttokynnysta – [131]

Presidentti Niinistön huoli ydinaseista

[9B ~ ” ... Ydinaseet, herää kysymys käyttökynnyksen alentumisesta[9A]. Ukraina - Minskin sopimus: Aivan ensimmäiseksi sovittu venäjänkielen asema turvataan Donpassin alueella, siitä se lähtee. Toisekseen Krimillä voidaan YK' n valvonnassa järjestää uusi kansanäänestys siitä mitä halutaan: Kiovan vai Moskovan kelkassa. Moskova hyväksyy suomalaiset YK-rauhanturvaajat YK-johteisena operaationa; olemmehan sotilaspoliittisesti liittoutumattomia ja sijaitsemme idän ja lännen vedenjakajalla … ” linkin alta ~ https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/niinisto-huolissaan-ydinaseista-ei-nayta-hyvalta-kun-molemmilla-puolilla-kehitetaan-niita-lisaa/6774886 – ote: ” … Niinistö huolissaan ydinaseista: ”Ei näytä hyvältä, kun molemmilla puolilla kehitetään niitä lisää” … ” -Mtv otsikko

[9C ”... Vihdoin ymmärretään Euroopan kokonaisvaltaisuus, jo koulussa maantiedon tunneilla opimme Euroopan ulottuvan Venäjän Uralille asti. Nyt Niinistökin oivaltaa ydinaseiden käyttökynnyksen uhkaavan alentumisen. US puhuu jo julkisesti taktisten ydinaseiden erityiskehittämisestä. Mikä osuus Venäjällä on Euroopan pinta-alasta ja väestöstä? Mitä tämä merkitsee? Kuka muistaa saksalaisten Mitteleuropa ja Lebensraum suunnitelmat? … ” Linkin ~ https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005571675.html - alta ote: ”Presidentti Niinistö huolestui ydinasepuheista: ”Se madaltaa minusta kynnystä” ...”

 

---

PS

Kiinalaiset, joiden vuosisataa jo nyt elämme – ovat kehittäneet kaksi aivan ehdottoman osuvaa ja hienoa sanontaa, jo kaukaa tuhannen vuoden takaa --- ”Pidä ystävät lähellä ja viholliset kaukana” sekä ”ellet voita vihollistasi – tee siitä ystävä” … Se on siinä!

 

EKSTRA *

[2010]” … Suomalainen neuvottelija, ollakseen uskottava kaikkia osapuolia ajatellen - ei voi neuvottelevana kansalaisena olla maasta, joka kuuluu johonkin etujärjestöön sotilaallisesti 3/. Suomalaisen neuvottelijan pitää olla lähtökohdiltaan puolueeton - se luo uskottavuutta ja neuvotteluvarmuutta.

Mari Kiviniemi teki rohkean vedon ja herätti samalla ulkopolitiikan johtajan, presidentin - Tarja Halonen toppuutteli Kiviniemeä, mutta ei voinut kieltää Kiviniemen ehdotusta, koska se on hyvä ja kaikki ovat siitä samaa mieltä, että rauha on erinomainen asia. Kiviniemi yllätti monet, sillä ehdotus ja ajatus on jämäkkä etelä-pohjalainen veto, jossa maistuu tekemisen meininki … ote linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdollisuus.html – alta, vuodelta 2010

 

EKSTRA 2

Nato laajenee, voimistuu ja vastakkainasettelu kiihtyy

~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250996-nato-voimistaa-itseaan-vastakkainasettelu-kiihtyy - [265]

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB FB BLOG 162490

 

DOC rauhanturvaaja_18022018-doc – OpenOffice Writer

PVM 18022018

 

962_8825

]]>
229 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251114-suomi-yk-rauhanturvaamisen-suurvalta#comments Demilitarisointi Kriisinhallinta Rauhanturvaajat Sotilaallinen liittoutumattomuus Yhdistyneet Kansakunnat Sun, 18 Feb 2018 19:04:02 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251114-suomi-yk-rauhanturvaamisen-suurvalta
Kansainvälinen YK-päivä http://jmpelkon.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244925-kansainvalinen-yk-paiva <p>Nykyajan konflikteja ei käydä enää armeijoiden välillä taistelukentillä, vaan usein jopa&nbsp;asutuskeskuksissa&nbsp;ihmisten keskellä.&nbsp;YK:n arvion mukaan konfliktien uhreista lähes 90 prosenttia on siviilejä&nbsp;ja heistä 80 prosenttia naisia ja lapsia.&nbsp;Erityisen haavoittuvaisia naiset ja lapset ovat pakolaisleireillä, joissa he voivat joutuvat elämään pahimmillaan vuosikymmeniä.&nbsp;Kriisit, olivat ne ihmisten aiheuttamia tai luonnonkatastrofeja,&nbsp;vaikuttavatkin eri tavalla miehiin ja poikiin kuin naisiin ja tyttöihin.</p><p>Konflikteissa naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta lisääntyy ja raiskauksia käytetään yhtenä sodankäynnin välineenä. YK:n tilastojen mukaan kriisialueilla seitsemän kymmenestä naisesta joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi. Lisäksi huonon hygienian ja riittämättömien terveyspalvelujen takia noin 500 naista ja tyttöä kuolee päivittäin raskaus- ja synnytyskomplikaatioihin. Naisten hätä on aito ja kansainvälisten järjestöjen rahoitus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on riittämätöntä.</p><p>Humanitaarinen apu keskittyy ruuan, suojan ja ensiavun tarjoamiseen eli akuutin hädän lievittämiseen. Seksuaaliterveys ja -oikeudet nähdään toissijaisina, vaikka kuolonuhreista merkittävä osa on raskaana olevia tai synnyttäviä naisia. YK ja sen jäsenmaat, eri alueelliset toimijat sekä kansalaisjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kriisi- ja rauhankysymyksissä. YK hyväksyikin jo vuonna 2000 päätöslauselman&nbsp;1325,&nbsp;jonka keskiössä on naisten asema konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Ensimmäistä kertaa kansainvälinen yhteisö tunnusti, että konfliktit vaikuttavat erityisesti naisiin ja naisilla on merkittävä rooli rauhantyössä.&nbsp;</p><p>Kehitys on valitettavasti kuitenkin ottanut takapakkia. Washingtonissa tehtiin alkuvuonna hengenvaarallinen päätös kriisialueiden ja kehitysmaiden naisten ja tyttöjen kannalta. Presidentti Donald Trump asetti tuolloin &rdquo;Global Gag Rulen&rdquo;, jolla kielletään Yhdysvaltain rahoituksen jakaminen maan rajojen ulkopuolisille järjestöille, jotka ovat tekemisissä aborttien kanssa. Global Gag Rule uhkaa pyyhkiä pois sen hyvän kehityksen, mitä on saatu aikaan esimerkiksi äitiys- ja lapsikuolleisuuden osalta.&nbsp; Vaakalaudalla on miljoonien naisten terveys ja jopa heidän henkensä.</p><p>Trumpin päätös herätti kansainvälisen vastarinnan. Alankomaat käynnisti #SheDecides-aloitteen, jonka tarkoituksena on varmistaa rahallinen tuki niille järjestöille, jotka kärsivät Yhdysvaltain suunnittelemista leikkauksista. Aloitetta tukivat useat EU:n jäsenmaat &ndash; Suomi mukana.&nbsp;Suomen kehitysyhteistyövaroista päätettiin kohdentaa&nbsp;21 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja seksuaalioikeuksia edistäviin hankkeisiin. Suurin osa varoista ohjataan YK:n väestörahastolle UNFPA:lle ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille.&nbsp;Näin annetaan naisille ja tytöille mahdollisuus päättää omasta kehostaan ja lasten hankinnasta, millä on suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille ja heikkojen valtioiden tasapainoiselle väestönkehitykselle.&nbsp;</p><p>She Decides oli myös vahvasti esillä YK:n tämän vuoden yleiskokouksessa, missä Suomi isännöi yhdessä Etelä-Afrikan terveysministerin kanssa She Decides -liikkeen tukijäsenten kokousta. Liikkeen tarkoituksena ei ole olla rahoituskanava, vaan varmistaa leikkauksista eniten kärsineiden järjestöjen toimintakyky.&nbsp;Tämä päätös pelastaa henkiä ja samalla voimauttaa naisia vaatimaan oikeuksiaan esimerkiksi&nbsp;koulutuksen&nbsp;suhteen. Työtä riittää, mutta naisten ja tyttöjen asema ja hyvinvointi on avain yhteiskuntien kehitykseen. Hyvää Kansainvälistä YK-päivää!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Nykyajan konflikteja ei käydä enää armeijoiden välillä taistelukentillä, vaan usein jopa asutuskeskuksissa ihmisten keskellä. YK:n arvion mukaan konfliktien uhreista lähes 90 prosenttia on siviilejä ja heistä 80 prosenttia naisia ja lapsia. Erityisen haavoittuvaisia naiset ja lapset ovat pakolaisleireillä, joissa he voivat joutuvat elämään pahimmillaan vuosikymmeniä. Kriisit, olivat ne ihmisten aiheuttamia tai luonnonkatastrofeja, vaikuttavatkin eri tavalla miehiin ja poikiin kuin naisiin ja tyttöihin.

Konflikteissa naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta lisääntyy ja raiskauksia käytetään yhtenä sodankäynnin välineenä. YK:n tilastojen mukaan kriisialueilla seitsemän kymmenestä naisesta joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi. Lisäksi huonon hygienian ja riittämättömien terveyspalvelujen takia noin 500 naista ja tyttöä kuolee päivittäin raskaus- ja synnytyskomplikaatioihin. Naisten hätä on aito ja kansainvälisten järjestöjen rahoitus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on riittämätöntä.

Humanitaarinen apu keskittyy ruuan, suojan ja ensiavun tarjoamiseen eli akuutin hädän lievittämiseen. Seksuaaliterveys ja -oikeudet nähdään toissijaisina, vaikka kuolonuhreista merkittävä osa on raskaana olevia tai synnyttäviä naisia. YK ja sen jäsenmaat, eri alueelliset toimijat sekä kansalaisjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kriisi- ja rauhankysymyksissä. YK hyväksyikin jo vuonna 2000 päätöslauselman 1325, jonka keskiössä on naisten asema konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Ensimmäistä kertaa kansainvälinen yhteisö tunnusti, että konfliktit vaikuttavat erityisesti naisiin ja naisilla on merkittävä rooli rauhantyössä. 

Kehitys on valitettavasti kuitenkin ottanut takapakkia. Washingtonissa tehtiin alkuvuonna hengenvaarallinen päätös kriisialueiden ja kehitysmaiden naisten ja tyttöjen kannalta. Presidentti Donald Trump asetti tuolloin ”Global Gag Rulen”, jolla kielletään Yhdysvaltain rahoituksen jakaminen maan rajojen ulkopuolisille järjestöille, jotka ovat tekemisissä aborttien kanssa. Global Gag Rule uhkaa pyyhkiä pois sen hyvän kehityksen, mitä on saatu aikaan esimerkiksi äitiys- ja lapsikuolleisuuden osalta.  Vaakalaudalla on miljoonien naisten terveys ja jopa heidän henkensä.

Trumpin päätös herätti kansainvälisen vastarinnan. Alankomaat käynnisti #SheDecides-aloitteen, jonka tarkoituksena on varmistaa rahallinen tuki niille järjestöille, jotka kärsivät Yhdysvaltain suunnittelemista leikkauksista. Aloitetta tukivat useat EU:n jäsenmaat – Suomi mukana. Suomen kehitysyhteistyövaroista päätettiin kohdentaa 21 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja seksuaalioikeuksia edistäviin hankkeisiin. Suurin osa varoista ohjataan YK:n väestörahastolle UNFPA:lle ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille. Näin annetaan naisille ja tytöille mahdollisuus päättää omasta kehostaan ja lasten hankinnasta, millä on suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille ja heikkojen valtioiden tasapainoiselle väestönkehitykselle. 

She Decides oli myös vahvasti esillä YK:n tämän vuoden yleiskokouksessa, missä Suomi isännöi yhdessä Etelä-Afrikan terveysministerin kanssa She Decides -liikkeen tukijäsenten kokousta. Liikkeen tarkoituksena ei ole olla rahoituskanava, vaan varmistaa leikkauksista eniten kärsineiden järjestöjen toimintakyky. Tämä päätös pelastaa henkiä ja samalla voimauttaa naisia vaatimaan oikeuksiaan esimerkiksi koulutuksen suhteen. Työtä riittää, mutta naisten ja tyttöjen asema ja hyvinvointi on avain yhteiskuntien kehitykseen. Hyvää Kansainvälistä YK-päivää!

]]>
2 http://jmpelkon.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244925-kansainvalinen-yk-paiva#comments Naisten ja tyttöjen turvallisuus Yhdistyneet Kansakunnat Tue, 24 Oct 2017 05:55:29 +0000 Jaana Pelkonen http://jmpelkon.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244925-kansainvalinen-yk-paiva
Zimbabwen diktaattori Mugabesta YK:n hyvän tahdon lähettiläs http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244794-ykn-valinnat-tapetilla-zimbabwen-diktaattorista-hyvantahdon-lahettilas <p><strong>Zimbabwen presidentti Robert Mugabe on nimetty YK:n hyvän tahdon lähettilääksi promotoimaan terveyttä. Mugaben valitseminen on herättänyt maailmalla lähes yhtä paljon närää kuin YK:n alkuvuodesta tekemä päätös nimetä Saudi-Arabia edistämään naisten oikeuksia maailmassa.</strong></p> <p>Yhdistyneiden kansakuntien alainen Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt Zimbabwen diktaattorin ja maailman vanhimman valtionpäämiehen <strong>Robert Mugaben</strong>&nbsp;(s. 1924) hyvän tahdon lähettilääkseen.</p> <p>Maailman terveysjärjestö WHO:n etiopialainen pääjohtaja <strong>Tedros Adhanom Ghebreyesusin</strong> mukaan Mugabe valittiin tehtävään edistämään terveydenhoitoa joka puolella Afrikkaa.</p> <p>Uutistoimisto AFP:n mukaan Tedros ylisti Zimbabwea maaksi, joka &rdquo;asettaa yleismaailmallisen terveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintaperiaatteidensa keskiöön, jotta jokaisella olisi mahdollisuus terveydenhuoltoon.&nbsp;</p> <p>- Tänään minulla on suuri kunnia ilmoittaa teille, että presidentti Mugabe on suostunut palvelemaan Tarttumattomien tautien -yhdistyksen hyvän tahdon lähettiläänä Afrikassa, sekä vaikuttamaan alueella tarttumattomien tautien ehkäisyyn,&nbsp;&nbsp;Tedros sanoi keskiviikkona Ugandassa järjestetyssä tarttumattomien tautien konferenssissa.</p> <p><strong>MAKEASTA ELÄMÄNTYYLISTÄÄN</strong> tunnetun presidentti Mugaben valinta on saanut maan opposition ja ihmisoikeusaktivistit raivon partaalle. Zimbabwen opposition mukaan presidentti on laiminlyönyt maan terveydenhuoltoa jo vuosien ajan, ja jättänyt julkiset sairaalat osittain jopa ilman tarvittavia lääkkeitä ja välineitä.&nbsp;Lääkärien ja sairaanhoitajien palkat ovat myös jääneet usein maksamatta.</p> <p>Mugaben ja hänen perheenjäseniensä tiedetään matkustaneen yksityiskoneella lukuisia kertoja ulkomaille hoidettavaksi. Zimbabwelaiset sairaalat eivät kelpaa itseoikeutetulle presidentille.</p> <p>- Tämä on suorastaan absurdia. Mugaben valinta osoittaa suoraan, kuinka vähän YK:ta todellisuudessa kiinnostaa Zimbabwen asiat, ihmisoikeusaktivistiryhmän tiedottaja <strong>Salani Mutseyamin</strong> kerrotaan kommentoineen.&nbsp;</p> <p>Zimbabwe oli aiemmin yksi Afrikan rikkaimmista maista.&nbsp;Maalla on huomattavan suuret luonnonvarat mm. hiiltä, kultaa, nikkeliä, kuparia ja tinaa.&nbsp;&nbsp;Nykyään 14 miljoonan asukkaan valtio pitää pohjasijaa lähes kaikilla kehitystä ja hallinnon toimivuutta mittaavilla mittareilla.</p> <p>Vuosia kestäneen <a href="http://www.theglobaleconomy.com/Zimbabwe/Government_size/">talouden</a> taantuman ja hyperinflaation, poliittisten levottomuuksien ja huonojen satojen seurauksena maan työttömyys on noussut yli 60 prosenttiin ja jopa 72 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. YK:n arvion mukaan joka kolmas lapsi Zimbabwessa on aliravittu.&nbsp;</p> <p>Kurjasta taloustilanteesta huolimatta vuodesta 1980 lähtien maata johtanut Mugabe on pitänyt varsin koreita juhlia itselleen. Esimerkiksi vuonna 2015 presidentti järjesti hulppeat <a href="http://yle.fi/uutiset/3-7820941">liki 900 000 euroa</a> maksaneet syntymäpäiväjuhlat, jotka maksatettiin pakkolahjoituksilla, korkeilla tullimaksuilla ja veroilla.</p> <p>Zimbabwessa maan hallitus <a href="http://www.investopedia.com/financial-edge/0911/countries-with-the-highest-government-spending-to-gdp-ratio.aspx">kuluttaa</a>&nbsp;noin 98 prosenttia koko bruttokansantuotteesta.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Lähde: <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/20/zimbabwean-activists-condemn-absurdworld-health-organization/">The Guardian</a></em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Zimbabwen presidentti Robert Mugabe on nimetty YK:n hyvän tahdon lähettilääksi promotoimaan terveyttä. Mugaben valitseminen on herättänyt maailmalla lähes yhtä paljon närää kuin YK:n alkuvuodesta tekemä päätös nimetä Saudi-Arabia edistämään naisten oikeuksia maailmassa.

Yhdistyneiden kansakuntien alainen Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt Zimbabwen diktaattorin ja maailman vanhimman valtionpäämiehen Robert Mugaben (s. 1924) hyvän tahdon lähettilääkseen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n etiopialainen pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan Mugabe valittiin tehtävään edistämään terveydenhoitoa joka puolella Afrikkaa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Tedros ylisti Zimbabwea maaksi, joka ”asettaa yleismaailmallisen terveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintaperiaatteidensa keskiöön, jotta jokaisella olisi mahdollisuus terveydenhuoltoon. 

- Tänään minulla on suuri kunnia ilmoittaa teille, että presidentti Mugabe on suostunut palvelemaan Tarttumattomien tautien -yhdistyksen hyvän tahdon lähettiläänä Afrikassa, sekä vaikuttamaan alueella tarttumattomien tautien ehkäisyyn,  Tedros sanoi keskiviikkona Ugandassa järjestetyssä tarttumattomien tautien konferenssissa.

MAKEASTA ELÄMÄNTYYLISTÄÄN tunnetun presidentti Mugaben valinta on saanut maan opposition ja ihmisoikeusaktivistit raivon partaalle. Zimbabwen opposition mukaan presidentti on laiminlyönyt maan terveydenhuoltoa jo vuosien ajan, ja jättänyt julkiset sairaalat osittain jopa ilman tarvittavia lääkkeitä ja välineitä. Lääkärien ja sairaanhoitajien palkat ovat myös jääneet usein maksamatta.

Mugaben ja hänen perheenjäseniensä tiedetään matkustaneen yksityiskoneella lukuisia kertoja ulkomaille hoidettavaksi. Zimbabwelaiset sairaalat eivät kelpaa itseoikeutetulle presidentille.

- Tämä on suorastaan absurdia. Mugaben valinta osoittaa suoraan, kuinka vähän YK:ta todellisuudessa kiinnostaa Zimbabwen asiat, ihmisoikeusaktivistiryhmän tiedottaja Salani Mutseyamin kerrotaan kommentoineen. 

Zimbabwe oli aiemmin yksi Afrikan rikkaimmista maista. Maalla on huomattavan suuret luonnonvarat mm. hiiltä, kultaa, nikkeliä, kuparia ja tinaa.  Nykyään 14 miljoonan asukkaan valtio pitää pohjasijaa lähes kaikilla kehitystä ja hallinnon toimivuutta mittaavilla mittareilla.

Vuosia kestäneen talouden taantuman ja hyperinflaation, poliittisten levottomuuksien ja huonojen satojen seurauksena maan työttömyys on noussut yli 60 prosenttiin ja jopa 72 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. YK:n arvion mukaan joka kolmas lapsi Zimbabwessa on aliravittu. 

Kurjasta taloustilanteesta huolimatta vuodesta 1980 lähtien maata johtanut Mugabe on pitänyt varsin koreita juhlia itselleen. Esimerkiksi vuonna 2015 presidentti järjesti hulppeat liki 900 000 euroa maksaneet syntymäpäiväjuhlat, jotka maksatettiin pakkolahjoituksilla, korkeilla tullimaksuilla ja veroilla.

Zimbabwessa maan hallitus kuluttaa noin 98 prosenttia koko bruttokansantuotteesta. 

 

Lähde: The Guardian

]]>
21 http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244794-ykn-valinnat-tapetilla-zimbabwen-diktaattorista-hyvantahdon-lahettilas#comments Maailman terveysjärjestö WHO Robert Mugabe Terveysjärjestö WHO Yhdistyneet Kansakunnat Zimbabwe Sat, 21 Oct 2017 10:33:40 +0000 Martti Asikainen http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244794-ykn-valinnat-tapetilla-zimbabwen-diktaattorista-hyvantahdon-lahettilas
MAAILMANRAUHA 2.0 http://timosuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244790-maailmanrauha-20 <p><strong>MAAILMANRAUHA 2.0</strong></p><p>Niin vaikeasti saavutettava Maailmanrauha on täysin mahdollista. Olemme vain yrittäneet saavuttaa sen väärällä tavalla. Olemme yrittäneet puhua järkeä johtajillemme ja YK:lle, mutta tämä ei tule koskaan toimimaan. Voimme saavuttaa sen Me Maailmankansalaiset Voimalla.</p><p>Voimme yhdessä hellästi PAINOSTAA poliitikkomme ympäri maailmaa uudistamaan Yhdistyneet Kansakunnat, niin että siitä tulee maailman valtias, sekä poliisi. Tämä tulee aikanaan johtamaan Maailmanrauhaan.</p><p><strong>YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 2.0</strong></p><p><strong>Me Maailman Kansalaiset voimme saada aikaiseksi maailmanrauhan painostamalla valtioiden johtajat uudistamaan Yhdistyneet Kansakunnat seuraavalla tavalla</strong></p><ul><li><p>YK puretaan totaalisesti ja rakennetaan uudelleen niin, että se on tehokas ja ketterä.</p></li><li><p>YK:sta tulee maailman johtaja ja poliisi.</p></li><li><p>YK:lle annetaan valtuudet johtaa maailman ydin-, biological- ja kemiallisten aseiden poisto ohjelmaa.</p></li><li><p>10-20 vuoden sisään ainoastaan YK:lla tulee olemaan merkittävät aseelliset puolustusvoimat.</p></li><li><p>YK Turvallisuusneuvosto ja kaikki vastaavat epätasa arvoiset rakennelmat poistetaan.</p></li><li><p>Yksi maa - &nbsp;yksi ääni - enemmistö voittaa.</p></li><li><p>YK:lla on valtuus ja voima selvittää kaikki konfliktit, pysäyttää aseelliset selkkaukset ja sodat, sekä poistaa vallasta, vaikka voimakeinoin kaikki tyrannit, jotka vahingoittavat omia kansalaisiaan millään tavoin.</p></li><li><p>YK:n pitää puolustaa jokaista maata, joka joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Aseelliset selkkaukset ja sodat loppuvat tähän.</p></li><li><p>YK tulee olemaan maailman johtaja, joka valvoo että isot kansainväliset yritykset ja valtiot noudattavat kansainvälisiä sääntöjä.</p></li><li><p>YK laatii tarkat säännöt ja lait siitä miten kaikkien maiden on kohdeltava kansalaisiaan, sekä määrittää mitä aseita valtioilla voi olla.</p></li><li><p>Isot valta valtiot ovat yrittäneet korjata maailman ongelmia, mutta aika huonolla menestyksellä. Nyt on uuden ja parannetun YK:n vuoro vihdoinkin korjata kaikki maailman isot ongelmat. <strong>Ainoastaan YK kykenee sen tekemään!</strong></p></li></ul><p><strong>Miten me voimme saavuttaa tämän maailmaa mullistavan YK:n uudistuksen?</strong></p><p>Aloittamalla valtavan sähköposti kapinan ja some kampanjan. Ihmisiä ympäri maailmaa kehotetaan kirjoittamaan, lähettämään sähköpostia tai soittamaan mahdollisimman monelle nykyisille ja tuleville kunnan- ja kaupungin virkailijoille, kansanedustajille, ministerille ja presidentille jotain tämän tyylistä:</p><p><em>&ldquo;Hyvä poliittinen ehdokas, vaaleilla valittu virkailija tai poliitikko. Haluan kertoa teille, että jotta saisitte ääneni seuraavissa vaaleissa, teidän on tehtävä julkinen ilmoitus siitä, että te kannatte YK:n uudistamista ja jos teidän uralla koskaan tulee mahdollisuus äänestää tästä asiasta, te lupaatte äänestää sen puolesta. Eli, te lupaatte tehdä parhaanne, jotta YK:n uudistu menee läpi. Kiitos tuestanne.&rdquo;</em></p><p><strong>Kun tarpeeksi moni henkilö eri maissa ympäri maailmaa tekee yllä olevan, poliitikot ymmärtävät, että jolleivat he kannata YK:n uudistusta, heillä ei ole mitään mahdollisuutta tulla uudelleen valituksi tai valituksi edes ensimmäistäkään kertaa.</strong></p><p><strong>Tällä tavalla poliitikot aina kuntatasolta presidenttiin asti ovat PAKOTETTUJA ajamaan YK:n uudistusta läpi, ja sitten se on vain ajan kysymys, kun uudistuksesta tulee todellisuutta.</strong></p><p>Meidän ei tarvitse voittaa kaikkia maita, vaan reilusti yli 50%, joka on helppo saavuttaa ja sillä voimalla voimme ajaa uudistuksen läpi, vaikka nykyiset mahtivaltiot tietenkin pistävät vastaan. <strong>Ne tulevat antamaan periksi! </strong>Olen aivan varma, että valtaosa maailman valtioista haluaisi uudistaa YK:n, joten uudistus tulee olemaan helppoa ajaa läpi YK:ssa.</p><p>Kun Me Maailman Kansalaiset onnistumme YK:n uudistuksessa, sen jälkeen voimme käyttää samaa sapluunaa, ja pakottaa päättäjät hyväksymään monia muita maailmalle ja ihmiskunnalle hyviä lakeja ja päätöksiä</p><p>Jos pystymme tekemään tämän kerran, sen jälkeen Me Maailman Kansalaiset tulemme johtamaan maailmaa, eikä poliitikot.</p><p>Parhaiten tämä sähköposti kapina lähtee liikkeelle, kun joku kuuluisa kansainvälinen elokuvatähti, muusikko, urheilija, vaikuttaja, organisaatio ja/tai valtionpäämies tulee sen tukijaksi ja kerää joukon vaikuttajia, jotka kaikki levittävät ideaa faneilleen, sekä mediaan. <strong>Tämä ei tarvitse kuin yhden oikean henkilön.</strong> Tämän jälkeen muissa maissa niiden omat vaikuttajat ja tähdet ottavat sen omakseen ja näin se leviää kautta maapallo todella nopeasti.</p><p><strong>Jos me emme ole valmiita tekemään tätä pientä elettä; lähettämään muutamaa sähköpostia ja painostamaan päättäjiä maailman hyvinvoinnin eteen, sitten me ansaitsemme elää tässä nykyisessä kaaoksessa, kun me voisimme kaikki elää kauniissa paratiisissa.</strong></p><p>Let&#39;s do it, let&#39;s finally transform the world!</p><p>Timo Ylä-Soininmäki</p><p><a href="http://suomenystavat.org/maailmanrauha-nyt/">http://suomenystavat.org</a></p><p><a href="mailto:toimisto@suomenystavat.org">toimisto@suomenystavat.org</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> MAAILMANRAUHA 2.0

Niin vaikeasti saavutettava Maailmanrauha on täysin mahdollista. Olemme vain yrittäneet saavuttaa sen väärällä tavalla. Olemme yrittäneet puhua järkeä johtajillemme ja YK:lle, mutta tämä ei tule koskaan toimimaan. Voimme saavuttaa sen Me Maailmankansalaiset Voimalla.

Voimme yhdessä hellästi PAINOSTAA poliitikkomme ympäri maailmaa uudistamaan Yhdistyneet Kansakunnat, niin että siitä tulee maailman valtias, sekä poliisi. Tämä tulee aikanaan johtamaan Maailmanrauhaan.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT 2.0

Me Maailman Kansalaiset voimme saada aikaiseksi maailmanrauhan painostamalla valtioiden johtajat uudistamaan Yhdistyneet Kansakunnat seuraavalla tavalla

 • YK puretaan totaalisesti ja rakennetaan uudelleen niin, että se on tehokas ja ketterä.

 • YK:sta tulee maailman johtaja ja poliisi.

 • YK:lle annetaan valtuudet johtaa maailman ydin-, biological- ja kemiallisten aseiden poisto ohjelmaa.

 • 10-20 vuoden sisään ainoastaan YK:lla tulee olemaan merkittävät aseelliset puolustusvoimat.

 • YK Turvallisuusneuvosto ja kaikki vastaavat epätasa arvoiset rakennelmat poistetaan.

 • Yksi maa -  yksi ääni - enemmistö voittaa.

 • YK:lla on valtuus ja voima selvittää kaikki konfliktit, pysäyttää aseelliset selkkaukset ja sodat, sekä poistaa vallasta, vaikka voimakeinoin kaikki tyrannit, jotka vahingoittavat omia kansalaisiaan millään tavoin.

 • YK:n pitää puolustaa jokaista maata, joka joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Aseelliset selkkaukset ja sodat loppuvat tähän.

 • YK tulee olemaan maailman johtaja, joka valvoo että isot kansainväliset yritykset ja valtiot noudattavat kansainvälisiä sääntöjä.

 • YK laatii tarkat säännöt ja lait siitä miten kaikkien maiden on kohdeltava kansalaisiaan, sekä määrittää mitä aseita valtioilla voi olla.

 • Isot valta valtiot ovat yrittäneet korjata maailman ongelmia, mutta aika huonolla menestyksellä. Nyt on uuden ja parannetun YK:n vuoro vihdoinkin korjata kaikki maailman isot ongelmat. Ainoastaan YK kykenee sen tekemään!

Miten me voimme saavuttaa tämän maailmaa mullistavan YK:n uudistuksen?

Aloittamalla valtavan sähköposti kapinan ja some kampanjan. Ihmisiä ympäri maailmaa kehotetaan kirjoittamaan, lähettämään sähköpostia tai soittamaan mahdollisimman monelle nykyisille ja tuleville kunnan- ja kaupungin virkailijoille, kansanedustajille, ministerille ja presidentille jotain tämän tyylistä:

“Hyvä poliittinen ehdokas, vaaleilla valittu virkailija tai poliitikko. Haluan kertoa teille, että jotta saisitte ääneni seuraavissa vaaleissa, teidän on tehtävä julkinen ilmoitus siitä, että te kannatte YK:n uudistamista ja jos teidän uralla koskaan tulee mahdollisuus äänestää tästä asiasta, te lupaatte äänestää sen puolesta. Eli, te lupaatte tehdä parhaanne, jotta YK:n uudistu menee läpi. Kiitos tuestanne.”

Kun tarpeeksi moni henkilö eri maissa ympäri maailmaa tekee yllä olevan, poliitikot ymmärtävät, että jolleivat he kannata YK:n uudistusta, heillä ei ole mitään mahdollisuutta tulla uudelleen valituksi tai valituksi edes ensimmäistäkään kertaa.

Tällä tavalla poliitikot aina kuntatasolta presidenttiin asti ovat PAKOTETTUJA ajamaan YK:n uudistusta läpi, ja sitten se on vain ajan kysymys, kun uudistuksesta tulee todellisuutta.

Meidän ei tarvitse voittaa kaikkia maita, vaan reilusti yli 50%, joka on helppo saavuttaa ja sillä voimalla voimme ajaa uudistuksen läpi, vaikka nykyiset mahtivaltiot tietenkin pistävät vastaan. Ne tulevat antamaan periksi! Olen aivan varma, että valtaosa maailman valtioista haluaisi uudistaa YK:n, joten uudistus tulee olemaan helppoa ajaa läpi YK:ssa.

Kun Me Maailman Kansalaiset onnistumme YK:n uudistuksessa, sen jälkeen voimme käyttää samaa sapluunaa, ja pakottaa päättäjät hyväksymään monia muita maailmalle ja ihmiskunnalle hyviä lakeja ja päätöksiä

Jos pystymme tekemään tämän kerran, sen jälkeen Me Maailman Kansalaiset tulemme johtamaan maailmaa, eikä poliitikot.

Parhaiten tämä sähköposti kapina lähtee liikkeelle, kun joku kuuluisa kansainvälinen elokuvatähti, muusikko, urheilija, vaikuttaja, organisaatio ja/tai valtionpäämies tulee sen tukijaksi ja kerää joukon vaikuttajia, jotka kaikki levittävät ideaa faneilleen, sekä mediaan. Tämä ei tarvitse kuin yhden oikean henkilön. Tämän jälkeen muissa maissa niiden omat vaikuttajat ja tähdet ottavat sen omakseen ja näin se leviää kautta maapallo todella nopeasti.

Jos me emme ole valmiita tekemään tätä pientä elettä; lähettämään muutamaa sähköpostia ja painostamaan päättäjiä maailman hyvinvoinnin eteen, sitten me ansaitsemme elää tässä nykyisessä kaaoksessa, kun me voisimme kaikki elää kauniissa paratiisissa.

Let's do it, let's finally transform the world!

Timo Ylä-Soininmäki

http://suomenystavat.org

toimisto@suomenystavat.org

 

 

]]>
3 http://timosuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244790-maailmanrauha-20#comments Maailmanrauha Yhdistyneet Kansakunnat Sat, 21 Oct 2017 10:03:02 +0000 Timo Ylä-Soininmäki http://timosuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244790-maailmanrauha-20
Vammaisen oikeudet ja etuudet http://hannuvilponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243546-vammaisen-oikeudet-ja-etuudet <p><strong>Oulun</strong> soten palvelupäällikön viime vuonna antama lausunto inva-lupaa uusittaessa: Olette saaneet etuuksia, joihin ette ehkä olisi oikeutettukaan. Tämä henkilöön kohdentuva lausunto on mitä enimmissä määrin loukkaava ja virheellinen. Kaikki ne vamman hoidossa tarvittavat etuudet ovat aina perusteltuja henkilön ja hänen lähipiirinsä eduksi. Siksi etuudet on aina haettava erikseen, jotka sitten päättää etuuskäsittelijät, ei palvelupäällikkö. Onni yksillä vaan kesäpä oli kaikilla. Ei enää tunnu loukattu olo.</p> <p><strong>E</strong>ttä hiukan harmittaa vaan vammaisuus oli ennen este, nyt se on aina haaste ja joskus hidaste.&nbsp;Vammaisuus oli ennen valitettava ja joskus pelottava yksilöllinen tragedia. Tänään se on pikemminkin yksilöllinen komedia, vammaisuus kun on osoitus yhteiskunnasta, jota ei alunperin suunniteltu kaikille.&nbsp;<br /><br /><strong>V</strong>ammaisuus on pitkään ollut rullattomia pyörätuoleja, valkoisia keppejä, kuulolaitteita ja muita oivallisia apuvälineitä,&nbsp;mutta tänään se on myös jyrkkiä luiskia, ahtaita invavessoja,&nbsp;riittämättömiä palveluita ja jatkuvaa taistelua byrokratian rattaissa&nbsp;oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen kohtelun puolesta.&nbsp;<br /><br /><strong>S</strong>anotaan, että erilaisuus on Rikkautta, mutta entä vammaisuus? Se oli ennen väistämättä huono-osaisuutta, vaivaisuutta, avuttomuutta, kyvyttömyyttä, passiivisuutta,&nbsp;mutta nyt se on monipuolista aktiivisuutta ja huikeita taidonnäytteitä: maalauksia ilman käsiä, tanssia ilman jalkoja ja viisautta ilman puhetta.&nbsp;<br /><br /><strong>V</strong>ammaisuus oli ennen eristämistä, syrjään jättämistä,&nbsp;nyt se on yhä enemmän ikään kuin samalle viivalle asettamista&nbsp;ja mukaan ottamista. Siis ainakin periaatteessa.&nbsp;<br /><br /><strong>T</strong>oivottavasti vammaisuus on vielä jonakin päivänä ihmisten hyväksyttyä erilaisuutta ilman sääliviä ja tuijottavia katseita&nbsp;ja pinttyneitä ennakkoluuloja,&nbsp;<br />sillä vasta silloin yhteiskuntamme olisi tarkoitettu aidosti myös vammaisille, ja meidän olisi helppoa olla juuri sellaisia kuin olemme.&nbsp;<br /><br /><strong>S</strong>iihen on kuitenkin yhä pitkä matka,&nbsp;mutta <em>elämä ilman unelmia ja uskoa parempaan tulevaisuuteen</em> on tylsää,&nbsp;<br />oli ihminen sitten vammainen tai ei.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oulun soten palvelupäällikön viime vuonna antama lausunto inva-lupaa uusittaessa: Olette saaneet etuuksia, joihin ette ehkä olisi oikeutettukaan. Tämä henkilöön kohdentuva lausunto on mitä enimmissä määrin loukkaava ja virheellinen. Kaikki ne vamman hoidossa tarvittavat etuudet ovat aina perusteltuja henkilön ja hänen lähipiirinsä eduksi. Siksi etuudet on aina haettava erikseen, jotka sitten päättää etuuskäsittelijät, ei palvelupäällikkö. Onni yksillä vaan kesäpä oli kaikilla. Ei enää tunnu loukattu olo.

Että hiukan harmittaa vaan vammaisuus oli ennen este, nyt se on aina haaste ja joskus hidaste. Vammaisuus oli ennen valitettava ja joskus pelottava yksilöllinen tragedia. Tänään se on pikemminkin yksilöllinen komedia, vammaisuus kun on osoitus yhteiskunnasta, jota ei alunperin suunniteltu kaikille. 

Vammaisuus on pitkään ollut rullattomia pyörätuoleja, valkoisia keppejä, kuulolaitteita ja muita oivallisia apuvälineitä, mutta tänään se on myös jyrkkiä luiskia, ahtaita invavessoja, riittämättömiä palveluita ja jatkuvaa taistelua byrokratian rattaissa oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen kohtelun puolesta. 

Sanotaan, että erilaisuus on Rikkautta, mutta entä vammaisuus? Se oli ennen väistämättä huono-osaisuutta, vaivaisuutta, avuttomuutta, kyvyttömyyttä, passiivisuutta, mutta nyt se on monipuolista aktiivisuutta ja huikeita taidonnäytteitä: maalauksia ilman käsiä, tanssia ilman jalkoja ja viisautta ilman puhetta. 

Vammaisuus oli ennen eristämistä, syrjään jättämistä, nyt se on yhä enemmän ikään kuin samalle viivalle asettamista ja mukaan ottamista. Siis ainakin periaatteessa. 

Toivottavasti vammaisuus on vielä jonakin päivänä ihmisten hyväksyttyä erilaisuutta ilman sääliviä ja tuijottavia katseita ja pinttyneitä ennakkoluuloja, 
sillä vasta silloin yhteiskuntamme olisi tarkoitettu aidosti myös vammaisille, ja meidän olisi helppoa olla juuri sellaisia kuin olemme. 

Siihen on kuitenkin yhä pitkä matka, mutta elämä ilman unelmia ja uskoa parempaan tulevaisuuteen on tylsää, 
oli ihminen sitten vammainen tai ei.

]]>
2 http://hannuvilponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243546-vammaisen-oikeudet-ja-etuudet#comments Kuntoutuminen Lapset Vammaiset Vanhukset Yhdistyneet Kansakunnat Wed, 27 Sep 2017 21:10:17 +0000 Hannu Vilponen http://hannuvilponen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243546-vammaisen-oikeudet-ja-etuudet
YK - Yllä kritiikin http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242791-yk-ylla-kritiikin <p>YK:n toimintaa käsitellään varsin säästeliäästi mediassa ja julkisessa keskustelussa. Tänään siihen on kuitenkin mahdollisuus, kun eduskunta keskustelee Agenda 2030:sta, joka on YK:n kestävän kehityksen strategia.</p><p>Rahoitamme&nbsp;YK:ta ja sen alajärjestöjä sadoilla miljoonilla euroilla. Niin kansalaisten kuin päättäjien tulisi katsoa myös tämän rahoituskohteen perään. Kriittinen keskustelu on kehityksen edellytys asiassa kuin asiassa.</p><p>Euroopassa pelätään islamiin perustuvan ideologian vaikuttavan yhä enemmän päätöksentekoon. YK:ssa tästä on olemassa jo merkkejä. Länsi antaa laiskasti myöten islamilaisten maiden muodostaman blokin vaatimuksille. Selvimmin asia näkyy maailmanjärjestön suhtautumisessa muslimimaiden vihaamaan Israelin valtioon.</p><p><strong>YK:n silmätikku</strong></p><p>Viime lokakuussa kohahdutti UNESCO:n päätöslauselma, joka käytännössä kielsi Temppelivuoren yhteyden juutalaisuuteen. Islamistista näkökulmaa painottava lauselma meni läpi, sillä muslimimaat äänestivät sen puolesta ja suurin osa länsimaista äänesti tyhjää. Suomi ei kuulunut päättävään kokoonpanoon.</p><p>Sama linja jatkui lokakuun lopussa Maailmanperintökomitean kokouksessa, jossa Suomi viime vuonna oli edustettuna. Tyhjää äänestämällä annoimme hiljaisen hyväksynnän historiallisten tosiasioiden ideologiaan perustuvalle kieltämiselle. Ihmettelen, miten tuolloisella perussuomalaisten, nykyisellä sinisten ulkoministeri Soinilla ei ollut selkärankaa kannattaa tasapuolisempaa lähestymistä.</p><p>Israel on saanut erityiskohtelun myös YK:n ihmisoikeusneuvostolta, joka perustettiin vuonna 2006. Heti perustamistaan seuraavana vuonna 2007 Lähi-idän ainut demokratia sai neuvostolta 22 tuomiota. Vertailun vuoksi on huomattava, että Sudan, jossa samana vuonna tehtiin useita satoja tuhansia ihmishenkiä vaatinut kansanmurha, sai neuvostolta yhden ainoan huomautuksen. Yhteensä Israel on neuvostossa tuomittu lähes yhtä monta kertaa kuin kaikki muut maailman maat yhteensä.</p><p><strong>UNRWA</strong></p><p>YK:n linjaa osaltaan kuvaa myös UNRWA:n toiminta. YK:n alaisista järjestöistä UNRWA tuskin on suomalaiselle yleisölle kovin tuttu, vaikka se on yksi suurimmista alajärjestöistä. Järjestön on perustettu huolehtimaan palestiinalaispakolaisista. Huolehtimista näyttää riittävän, sillä UNRWA työllistää noin 30&nbsp;000 henkilöä, kun käytännössä koko muun maailman pakolaisista huolehtiva UNCHR työllistää kolmasosan tästä.</p><p>UNRWA aloitti toimintansa 1950. Käytännössä sen toiminta-ajatuksena näyttää olevan palestiinalaisvaltion perustamisen mahdollistaminen rahoittamalla ja organisoimalla valtion tehtävään kuuluvaa toimintaa, kuten perusopetusta. Yhtaikaa kuitenkin hyväksytään paikalliset käytännöt ja toimintamallit, jolloin riskinä on, että länsi sinisilmäisesti rahoittaa jatkuvaa väkivaltaa harjoittavan valtionkaltaisen toimijan.</p><p>Koska palestiinalaishallinnolla ei ole juurikaan luonnollisia tulonlähteitä, me länsimaiset veronmaksajat olemme vaarassa sponsoroida muun muassa palestiinalaishallinnon terroristeille ja heidän perheilleen maksamia &rdquo;verirahoja&rdquo;, lasten radikalisoitumista tukevaa kasvatusta kouluissa sekä aseita, joilla surmataan juutalaisia siviilejä. Tulokset eivät puhu investointien puolesta, sillä väkivallan kierre alueella jatkuu.</p><p><strong>Siirtolaisuuden ohjaksissa</strong></p><p>Myös siirtolaiskriisissä YK:lla on merkittävä rooli. Järjestössä määritellään siirtolaispolitiikan yleiset pelisäännöt pohjautuen ihmisoikeuksiin. YK myös johtaa kiintiöpakolaisjärjestelmää sekä ylläpitää pakolaisleirejä, joiden kautta moni Eurooppaan tuleva kulkee.</p><p>Jotain YK:n ideologiasta maahanmuuttoasioissa kertovat Peter Sutherlandin linjaukset. Kyseinen mies vastasi noin kymmenen viimeisen vuoden ajan YK:n toiminnasta kansainvälisen maahanmuuton alueella. YK on tämän lähettiläänsä suulla vaatinut kansallisen yhtenäisyyden rikkomista maahanmuutolla. Monikulttuurisuus ja vapaa kansainvälinen muuttoliike ovat hänen mukaansa Euroopan menestyksen edellytys.</p><p><strong>Vaarallinen hiljaisuus</strong></p><p>YK:lla, kuten kaikilla ihmisten muodostamilla toimielimillä on oma ideologiansa. Siltikin pienikin vihjaus siitä, että YK ei toimisi täydellisen virheettömästi, koetaan joissain piireissä samaksi kuin kyseenalaistaisi koko ihmisyyden olemassaolon. Näin ei saisi olla. Kritiikin puute jo sinällään on vaarallista, koska ilman kritiikkiä minkä tahansa organisaation on vaikea kehittää toimintaansa.</p><p>Suomen eduskunnan on aika herätä ruususen unesta näkemään YK:n kaksoisstandardi. Vähin, mitä tulee edellyttää, on oikeudenmukaisuus. Me emme voi kritiikittä hyväksyä sitä, että YK:n päätöksiin heijastuu länsimaisen demokratian vastainen islamilainen ideologia. &nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> YK:n toimintaa käsitellään varsin säästeliäästi mediassa ja julkisessa keskustelussa. Tänään siihen on kuitenkin mahdollisuus, kun eduskunta keskustelee Agenda 2030:sta, joka on YK:n kestävän kehityksen strategia.

Rahoitamme YK:ta ja sen alajärjestöjä sadoilla miljoonilla euroilla. Niin kansalaisten kuin päättäjien tulisi katsoa myös tämän rahoituskohteen perään. Kriittinen keskustelu on kehityksen edellytys asiassa kuin asiassa.

Euroopassa pelätään islamiin perustuvan ideologian vaikuttavan yhä enemmän päätöksentekoon. YK:ssa tästä on olemassa jo merkkejä. Länsi antaa laiskasti myöten islamilaisten maiden muodostaman blokin vaatimuksille. Selvimmin asia näkyy maailmanjärjestön suhtautumisessa muslimimaiden vihaamaan Israelin valtioon.

YK:n silmätikku

Viime lokakuussa kohahdutti UNESCO:n päätöslauselma, joka käytännössä kielsi Temppelivuoren yhteyden juutalaisuuteen. Islamistista näkökulmaa painottava lauselma meni läpi, sillä muslimimaat äänestivät sen puolesta ja suurin osa länsimaista äänesti tyhjää. Suomi ei kuulunut päättävään kokoonpanoon.

Sama linja jatkui lokakuun lopussa Maailmanperintökomitean kokouksessa, jossa Suomi viime vuonna oli edustettuna. Tyhjää äänestämällä annoimme hiljaisen hyväksynnän historiallisten tosiasioiden ideologiaan perustuvalle kieltämiselle. Ihmettelen, miten tuolloisella perussuomalaisten, nykyisellä sinisten ulkoministeri Soinilla ei ollut selkärankaa kannattaa tasapuolisempaa lähestymistä.

Israel on saanut erityiskohtelun myös YK:n ihmisoikeusneuvostolta, joka perustettiin vuonna 2006. Heti perustamistaan seuraavana vuonna 2007 Lähi-idän ainut demokratia sai neuvostolta 22 tuomiota. Vertailun vuoksi on huomattava, että Sudan, jossa samana vuonna tehtiin useita satoja tuhansia ihmishenkiä vaatinut kansanmurha, sai neuvostolta yhden ainoan huomautuksen. Yhteensä Israel on neuvostossa tuomittu lähes yhtä monta kertaa kuin kaikki muut maailman maat yhteensä.

UNRWA

YK:n linjaa osaltaan kuvaa myös UNRWA:n toiminta. YK:n alaisista järjestöistä UNRWA tuskin on suomalaiselle yleisölle kovin tuttu, vaikka se on yksi suurimmista alajärjestöistä. Järjestön on perustettu huolehtimaan palestiinalaispakolaisista. Huolehtimista näyttää riittävän, sillä UNRWA työllistää noin 30 000 henkilöä, kun käytännössä koko muun maailman pakolaisista huolehtiva UNCHR työllistää kolmasosan tästä.

UNRWA aloitti toimintansa 1950. Käytännössä sen toiminta-ajatuksena näyttää olevan palestiinalaisvaltion perustamisen mahdollistaminen rahoittamalla ja organisoimalla valtion tehtävään kuuluvaa toimintaa, kuten perusopetusta. Yhtaikaa kuitenkin hyväksytään paikalliset käytännöt ja toimintamallit, jolloin riskinä on, että länsi sinisilmäisesti rahoittaa jatkuvaa väkivaltaa harjoittavan valtionkaltaisen toimijan.

Koska palestiinalaishallinnolla ei ole juurikaan luonnollisia tulonlähteitä, me länsimaiset veronmaksajat olemme vaarassa sponsoroida muun muassa palestiinalaishallinnon terroristeille ja heidän perheilleen maksamia ”verirahoja”, lasten radikalisoitumista tukevaa kasvatusta kouluissa sekä aseita, joilla surmataan juutalaisia siviilejä. Tulokset eivät puhu investointien puolesta, sillä väkivallan kierre alueella jatkuu.

Siirtolaisuuden ohjaksissa

Myös siirtolaiskriisissä YK:lla on merkittävä rooli. Järjestössä määritellään siirtolaispolitiikan yleiset pelisäännöt pohjautuen ihmisoikeuksiin. YK myös johtaa kiintiöpakolaisjärjestelmää sekä ylläpitää pakolaisleirejä, joiden kautta moni Eurooppaan tuleva kulkee.

Jotain YK:n ideologiasta maahanmuuttoasioissa kertovat Peter Sutherlandin linjaukset. Kyseinen mies vastasi noin kymmenen viimeisen vuoden ajan YK:n toiminnasta kansainvälisen maahanmuuton alueella. YK on tämän lähettiläänsä suulla vaatinut kansallisen yhtenäisyyden rikkomista maahanmuutolla. Monikulttuurisuus ja vapaa kansainvälinen muuttoliike ovat hänen mukaansa Euroopan menestyksen edellytys.

Vaarallinen hiljaisuus

YK:lla, kuten kaikilla ihmisten muodostamilla toimielimillä on oma ideologiansa. Siltikin pienikin vihjaus siitä, että YK ei toimisi täydellisen virheettömästi, koetaan joissain piireissä samaksi kuin kyseenalaistaisi koko ihmisyyden olemassaolon. Näin ei saisi olla. Kritiikin puute jo sinällään on vaarallista, koska ilman kritiikkiä minkä tahansa organisaation on vaikea kehittää toimintaansa.

Suomen eduskunnan on aika herätä ruususen unesta näkemään YK:n kaksoisstandardi. Vähin, mitä tulee edellyttää, on oikeudenmukaisuus. Me emme voi kritiikittä hyväksyä sitä, että YK:n päätöksiin heijastuu länsimaisen demokratian vastainen islamilainen ideologia.  

]]>
1 http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242791-yk-ylla-kritiikin#comments Islam Israel Kehitysyhteistyö Yhdistyneet Kansakunnat Wed, 13 Sep 2017 11:25:36 +0000 Mika Niikko http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242791-yk-ylla-kritiikin
Eipä kanneta turhia huolia http://veksi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242482-eipa-kanneta-turhia-huolia <p>Maailman väkiluku oli tänään klo. 16.00 &nbsp; &nbsp;<strong>7 530 732 300 henkeä.</strong>&nbsp; Ei huolta ollenkaan!</p><p>Aliravittuja ihmisiä samaan aikaan &nbsp;733 421 500 ihmistä, Ei huolta ollenkaan.</p><p>Sairaalloisen lihavia ihmisiä maailmassa 686 376 100. &nbsp;Ei huolta ollenkaan.</p><p>Nälkään kuolleita tänään klo. 16 asti &nbsp;20365 henkeä. Ei huolta ollenkaan.</p><p>Ihmisiä, joilla ei ole puhdasta juomavettä &nbsp;596 755 210. Ei huolta ollenkaan.</p><p>Rahaa käytetty vaarallisiin huumeisiin tänä vuonna &nbsp;273 574 450 500 dollaria ennen klo. 16.00. &nbsp;Ei huolta ollenkaan.</p><p>Pakolaisia mailmassa lähes 100 000 000 henkeä. Eipä huolta!</p><p>(Julkiset) sotilasmenot<strong>&nbsp; 3 284 900 00 dollaria tänään klo. 16 menness</strong>ä. Ei huolta ollenkaan.</p><p>Aavikoituminen tänä vuonna &nbsp;8 206 980 hehtaaria. Ei huolta.</p><p>Arktiset jäätiköt sulavat, maapallon keskilämpötila nousee. Ei aiheuta huolta!</p><p>&nbsp;</p><p>Yllä olevaa &quot;tilastokatsausta&quot; voisi vielä jatkaa paljon. Jostakin kummasta syystä ihmiskuntaa ei juurikaan hetkauta selkeät, koko ihmiskuntaa uhkaavat vaarat. Suurvallat riitelevät aivan turhista asioista (johtajien arvovalta, kansakunnan &quot;kunnia&quot;, taloudelliset etuisuudet, rodulliset erilaisuudet ja monet muut asiat. YK, jonka alunperin piti pelastaa maailma sodilta, riidoilta ja eriarvoistumiselta, on täysin hampaaton. Tämänhetkisillä säännöillään se ei pysty ratkomaan riitoja. Veto-oikeudet pitäisi poistaa, mutta se osoittautunee mahdottomaksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä sitten pitäisi tehdä? Sanokaapa se!</p><p>Todenäköisesti me ihmiset elämme sukupolvien syklissä, tuijottaen vain oman sukupolvemme etuihin. Mitä turhaa kantamaan huolta vaikkapa sadan vuoden päästä konkretisoituvien ongelmien hoitamiseen, meitähän ei silloin enää ole olemassa.</p><p>Hulluahan se olisikin, vai mitä?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Maailman väkiluku oli tänään klo. 16.00    7 530 732 300 henkeä.  Ei huolta ollenkaan!

Aliravittuja ihmisiä samaan aikaan  733 421 500 ihmistä, Ei huolta ollenkaan.

Sairaalloisen lihavia ihmisiä maailmassa 686 376 100.  Ei huolta ollenkaan.

Nälkään kuolleita tänään klo. 16 asti  20365 henkeä. Ei huolta ollenkaan.

Ihmisiä, joilla ei ole puhdasta juomavettä  596 755 210. Ei huolta ollenkaan.

Rahaa käytetty vaarallisiin huumeisiin tänä vuonna  273 574 450 500 dollaria ennen klo. 16.00.  Ei huolta ollenkaan.

Pakolaisia mailmassa lähes 100 000 000 henkeä. Eipä huolta!

(Julkiset) sotilasmenot  3 284 900 00 dollaria tänään klo. 16 mennessä. Ei huolta ollenkaan.

Aavikoituminen tänä vuonna  8 206 980 hehtaaria. Ei huolta.

Arktiset jäätiköt sulavat, maapallon keskilämpötila nousee. Ei aiheuta huolta!

 

Yllä olevaa "tilastokatsausta" voisi vielä jatkaa paljon. Jostakin kummasta syystä ihmiskuntaa ei juurikaan hetkauta selkeät, koko ihmiskuntaa uhkaavat vaarat. Suurvallat riitelevät aivan turhista asioista (johtajien arvovalta, kansakunnan "kunnia", taloudelliset etuisuudet, rodulliset erilaisuudet ja monet muut asiat. YK, jonka alunperin piti pelastaa maailma sodilta, riidoilta ja eriarvoistumiselta, on täysin hampaaton. Tämänhetkisillä säännöillään se ei pysty ratkomaan riitoja. Veto-oikeudet pitäisi poistaa, mutta se osoittautunee mahdottomaksi.

 

Mitä sitten pitäisi tehdä? Sanokaapa se!

Todenäköisesti me ihmiset elämme sukupolvien syklissä, tuijottaen vain oman sukupolvemme etuihin. Mitä turhaa kantamaan huolta vaikkapa sadan vuoden päästä konkretisoituvien ongelmien hoitamiseen, meitähän ei silloin enää ole olemassa.

Hulluahan se olisikin, vai mitä?

]]>
13 http://veksi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242482-eipa-kanneta-turhia-huolia#comments Ihmiskunnan tulevaisuus Kouvola Veto-oikeus Yhdistyneet Kansakunnat Thu, 07 Sep 2017 13:39:32 +0000 veikko kärkkäinen http://veksi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242482-eipa-kanneta-turhia-huolia
BBC raportoi Pohjois-Koreasta http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242170-bbc-raportoi-pohjois-koreasta <p>Silmiini sattui nyt kuluvan vuoden aikana kaksi BBC:n julkaisemaa juttua Pohjois-Korean nykytilanteesta. Ajattelin referoida niitä tässä osittain vastauksena erään nimeltä mainitsemattoman puheenvuorolaisen kirjoituksiin, jotka ovat kaiketi olleet varsin kritiikitöntä propagandan uudelleenjulkaisua suomeksi.</p><p><a href="http://www.bbc.com/news/world-asia-39349726">Aloitan 22.03.2017 julkaistulla jutulla</a>. Siinä BBC lainaa YK:n julkaisemaa raporttia Pohjois-Korean tilanteesta. Raportissa ja jutussa todetaan mm. seuraavaa:</p><ul><li>41 %, siis 10,5 miljoonaa pohjoiskorealaista on aliravittuja. Luku on yli 2/5-osaa koko kansasta.</li><li>18 miljoonaa ihmistä kärsii ruokaepävarmuudesta ja peruspalveluiden puutteesta.</li><li>Useimmilla (ei tarkkaa lukua) pohjoiskorealaisilla ei ole pääsyä perusterveydenhuoltoon tai sanitaatioon.</li><li>Ripuli ja keuhkokuume ovat yleisimpiä kuolinsyitä alle 5-vuotiaiden lasten joukossa.</li><li>2/3-osaa pohjoiskorealaisista saa ruokansa valtion jakamana.</li><li>Viljan ja perunoiden päiväannos on 300 g päivässä per henkilö.</li></ul><p>Raportti toteaa myös, että kansainväliset pakotteet ovat haitanneet humanitaarisia operaatioita Pohjois-Koreassa, ja että Pohjois-Korealle lahjoitetut varat ovat laskeneet sitten vuoden 2012.</p><p><a href="http://www.bbc.com/news/world-asia-40669026">20.07.2017 julkaistussa jutussa BBC kertoo, että Pohjois-Koreaa vaivaa kova kuivuus</a>. Sademäärät ovat olleet alhaisia huhtikuusta 2017 lähtien, haitaten viljelykasvien kasvun alkukautta. Tilannetta pahentaa myös se, että kansainvälisen ruokajärjestö FAO:n mukaan ruoka-apu Pohjois-Koreaan on alentunut sen ydinaseohjelmasta seuranneiden pakotteiden seurauksena. Isoja osia Pohjois-Korean väestöstä uhkaa aliravitsemus tai kuolema.</p><p>Kaikesta tästä käy ilmi, että Pohjois-Korea on suurissa vaikeuksissa kommunisminsa, juche-aatteensa, tai miksi sitä haluaakaan kutsua, kanssa. Se ei pysty kunnolla huolehtimaan omista kansalaisistaan. Tämän kaiken keskellä maata pidetään edes jotenkin pystyssä ulkopuolisen avun eli YK:n ja eri kansalaisjärjestöjen ruoka-avulla. Maassa toimii myös kristillisiä avustusjärjestöjä, jotka lähimmäisenrakkaudesta auttavat Pohjois-Koreaa ja sen kansaa, vaikkakin kristinusko ja uskonto ylipäätänsä ovat pannassa Pohjois-Koreassa. Huhutaan jopa suomalaisesta uskovasta, joka olisi organisoinut junalastillisia viljaa Pohjois-Koreaan edellisen nälänhädän aikana. Mutta ei tästä sen enempää.</p><p>Kontrasti näiden kahden BBC:n jutun välillä ja propagandan välillä on kuitenkin huima.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Silmiini sattui nyt kuluvan vuoden aikana kaksi BBC:n julkaisemaa juttua Pohjois-Korean nykytilanteesta. Ajattelin referoida niitä tässä osittain vastauksena erään nimeltä mainitsemattoman puheenvuorolaisen kirjoituksiin, jotka ovat kaiketi olleet varsin kritiikitöntä propagandan uudelleenjulkaisua suomeksi.

Aloitan 22.03.2017 julkaistulla jutulla. Siinä BBC lainaa YK:n julkaisemaa raporttia Pohjois-Korean tilanteesta. Raportissa ja jutussa todetaan mm. seuraavaa:

 • 41 %, siis 10,5 miljoonaa pohjoiskorealaista on aliravittuja. Luku on yli 2/5-osaa koko kansasta.
 • 18 miljoonaa ihmistä kärsii ruokaepävarmuudesta ja peruspalveluiden puutteesta.
 • Useimmilla (ei tarkkaa lukua) pohjoiskorealaisilla ei ole pääsyä perusterveydenhuoltoon tai sanitaatioon.
 • Ripuli ja keuhkokuume ovat yleisimpiä kuolinsyitä alle 5-vuotiaiden lasten joukossa.
 • 2/3-osaa pohjoiskorealaisista saa ruokansa valtion jakamana.
 • Viljan ja perunoiden päiväannos on 300 g päivässä per henkilö.

Raportti toteaa myös, että kansainväliset pakotteet ovat haitanneet humanitaarisia operaatioita Pohjois-Koreassa, ja että Pohjois-Korealle lahjoitetut varat ovat laskeneet sitten vuoden 2012.

20.07.2017 julkaistussa jutussa BBC kertoo, että Pohjois-Koreaa vaivaa kova kuivuus. Sademäärät ovat olleet alhaisia huhtikuusta 2017 lähtien, haitaten viljelykasvien kasvun alkukautta. Tilannetta pahentaa myös se, että kansainvälisen ruokajärjestö FAO:n mukaan ruoka-apu Pohjois-Koreaan on alentunut sen ydinaseohjelmasta seuranneiden pakotteiden seurauksena. Isoja osia Pohjois-Korean väestöstä uhkaa aliravitsemus tai kuolema.

Kaikesta tästä käy ilmi, että Pohjois-Korea on suurissa vaikeuksissa kommunisminsa, juche-aatteensa, tai miksi sitä haluaakaan kutsua, kanssa. Se ei pysty kunnolla huolehtimaan omista kansalaisistaan. Tämän kaiken keskellä maata pidetään edes jotenkin pystyssä ulkopuolisen avun eli YK:n ja eri kansalaisjärjestöjen ruoka-avulla. Maassa toimii myös kristillisiä avustusjärjestöjä, jotka lähimmäisenrakkaudesta auttavat Pohjois-Koreaa ja sen kansaa, vaikkakin kristinusko ja uskonto ylipäätänsä ovat pannassa Pohjois-Koreassa. Huhutaan jopa suomalaisesta uskovasta, joka olisi organisoinut junalastillisia viljaa Pohjois-Koreaan edellisen nälänhädän aikana. Mutta ei tästä sen enempää.

Kontrasti näiden kahden BBC:n jutun välillä ja propagandan välillä on kuitenkin huima.

]]>
3 http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242170-bbc-raportoi-pohjois-koreasta#comments Aliravitsemus Kuivuus Pohjois-Korea Ruoka-apu Yhdistyneet Kansakunnat Thu, 31 Aug 2017 15:19:49 +0000 Jori Kostiainen http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/242170-bbc-raportoi-pohjois-koreasta
Me ja muut,osa III http://jarmolauros.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236719-me-ja-muutosa-iii <p>Kansakunnat asuinalueineen ovat muodostuneet noin samoin ajattelevista elämän arvoineen.. &nbsp;Maailmaan on saatu jonkinlainen järjestys passi-ja viisumivaatimuksineen. &nbsp;Tänään järjestystä ollaan Euroopassa romuttamassa.</p><p>Eurooppaan kutsutaan tänään kaikki halukkaat, &nbsp;paperittomatkin, itsellemme luodun veroina kerätyn sosiaaliturvan piiriin. &nbsp;Matkaa helpottaa jopa suomalainen &nbsp;&quot;rajavartioalus&quot; Välimerellä. &nbsp; No, mahtuuhan tänne velkarahalla elätettäviä, vaikka EUn asukastiheys on 113 as/neliökilometri ja Afrikan vastaava &nbsp;26.</p><p>YK muodostuu kansakunnista. &nbsp;En halua elää aikaa &nbsp;kun vaeltavat heimot olivat vallalla ennen kansakuntia.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kansakunnat asuinalueineen ovat muodostuneet noin samoin ajattelevista elämän arvoineen..  Maailmaan on saatu jonkinlainen järjestys passi-ja viisumivaatimuksineen.  Tänään järjestystä ollaan Euroopassa romuttamassa.

Eurooppaan kutsutaan tänään kaikki halukkaat,  paperittomatkin, itsellemme luodun veroina kerätyn sosiaaliturvan piiriin.  Matkaa helpottaa jopa suomalainen  "rajavartioalus" Välimerellä.   No, mahtuuhan tänne velkarahalla elätettäviä, vaikka EUn asukastiheys on 113 as/neliökilometri ja Afrikan vastaava  26.

YK muodostuu kansakunnista.  En halua elää aikaa  kun vaeltavat heimot olivat vallalla ennen kansakuntia.

 

 

 

]]>
4 http://jarmolauros.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236719-me-ja-muutosa-iii#comments Yhdistyneet Kansakunnat Mon, 08 May 2017 13:21:42 +0000 Jarmo Lauros http://jarmolauros.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236719-me-ja-muutosa-iii
Miksi on niin helppoa tappaa ihminen? http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233594-filippiinien-kuoleman-kadut <p><a href="http://areena.yle.fi/1-3178980">Yletä tuli Ulkolinja:&nbsp;Filippiinien kuoleman kadut</a></p><p>Tylyä kertomusta kun huumeiden varjoilla tapetaan ihmisiä. Sairas valtio. Mielipuolista toimintaa, jolla ei huumeita poisteta. YK:n pitäisi kyllä tarttu voimakkaammin huumeiden vastaisen sodan lopettamiseen. Huumesopimukset pitäisi päivittää pikavauhtia.</p><p>Nykyinen linja vain pahentaa tilannetta globaalilla tasolla.</p><p>Miksi valtio saa tappaa ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä?</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Yletä tuli Ulkolinja: Filippiinien kuoleman kadut

Tylyä kertomusta kun huumeiden varjoilla tapetaan ihmisiä. Sairas valtio. Mielipuolista toimintaa, jolla ei huumeita poisteta. YK:n pitäisi kyllä tarttu voimakkaammin huumeiden vastaisen sodan lopettamiseen. Huumesopimukset pitäisi päivittää pikavauhtia.

Nykyinen linja vain pahentaa tilannetta globaalilla tasolla.

Miksi valtio saa tappaa ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä?

 

]]>
5 http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233594-filippiinien-kuoleman-kadut#comments Huumeet Huumekieltolaki Korruptio Yhdistyneet Kansakunnat Thu, 16 Mar 2017 20:46:00 +0000 Teppo Syvärilä http://tepposyvril.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233594-filippiinien-kuoleman-kadut
Babyloniasta YK:hon - vainoa vainon perään http://sinikkahammari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229501-babyloniasta-ykhon-vainoa-vainon-peraan <p>Jostain syystä juutalaista kansaa on vainottu kautta maailmanhistorian. Aloittakaamme noin vuodesta 600 eKr. Silloin Babylonian kuningas Nebukadnessar vei juutalaiset nykyisen Israelin alueelta vankeuteen omaan maahansa. Toki pieni osa kansasta sai jäädä. Nykyisellä Temppelivuorella sijainnut 1. temppeli tuhottiin. Toisen temppelin tuhosivat 70 jKr. roomalaiset keisari Neron hallitessa Rooman valtakuntaa. Juutalaisia vainottiin ja tapettiin. Suuri osa pakeni eri maihin.&nbsp;</p><p>Keskiajalla juutalaisia syytettiin Musta surma &ndash;nimisen ruton tahallaan aiheuttamisesta. Tauti riehui Euroopassa vuosina 1347-1350 tappaen kolmanneksen Euroopan väestöstä. Juutalaisia syytettiin kaivojen myrkyttämisestä. Taudin aiheuttajia olivat mitä todennäköisimmin rotat.</p><p>Juutalaisvainot syttyivät Espanjassa 1490-luvulla, kun hallitsijat Isabella ja Ferdinad allekirjoittivat määräyksen, että juutalaisten piti kääntyä kristinuskoon neljän kuukauden kuluessa tai lähteä maasta. 100 000 - 150 000 juutalaista lähti pakoon vainoa.</p><p>1500- luvulla mm. uskonpuhdistaja Martti Luther lietsoi juutalaisvastaisuutta: &rdquo;Ensinnäkin, juutalaisten synagogat ja koulut on poltettava. Samoin rikki revittäköön ja hävitettäköön heidän talonsakin. Juutalaisten tulisi asua ulkosuojissa ja talleissa, kuten mustalaiset.&rdquo;(Roman-Lagerspetz kotimaa24.fi &ndash;blogi).&nbsp;Monet ovat sitä mieltä, että Natsi-Saksan vainot saivat pontta Lutherin juutalaisvastaisista kirjoituksista.</p><p>Pogromit (Venäjän juutalaisvainot) ovat juutalaisten kotien, liiketilojen ja synagogien tuhoamista ja ryöstämistä. Ne saivat alkunsa 1800-luvun alussa Odessassa. Vuodet 1917&ndash;1921 olivat venäjänjuutalaisille pahinta vainon aikaa, jolloin maassa tapettiin ja raiskattiin jopa lapsia.</p><p>Hitlerin johdolla toteutettiin 6 miljoonan juutalaisten kansanmurha eli Holokausti. Kansanmurhaa seurasi juutalaisten muutto nykyisen Israelin alueelle. He todellakin pakenivat henkensä edestä. Saman tien, kun Israel oli julistautunut itsenäiseksi, arabit hyökkäsivät ja yrittivät tehdä tyhjäksi juutalaisten suunnitelmat omasta turvallisesta elämästä. Vaino on jatkunut jatkuvina arabien terroritekoina juutalaisia vastaan.</p><p>Nykypäivinä juutalaisuusvastaisuus on nostanut päätään eri puolilla. Ranskasta muutti 8000 juutalaista Israeliin vuonna 2015 lisääntyneen muslimien harjoittaman antisemitismin takia. Myös Ruotsin Malmössa ikänsä asuvia juutalaisia on joutunut lähtemään kodeistaan samaisen väestön vainon takia. &nbsp;Surullista on, että esim. Gazan lapsille opetetaan jo pienestä pitäen lastenohjelmissa, oppikirjoissa ja kesäleireillä vihaamaan ja tappamaan juutalaisia.</p><p>Juutalaisille (myös, jos toinen vanhempi juutalainen) on myönnetty määräänsä nähden eniten Nobel-palkintoja. Juutalaisia maailman väestöstä on 0,2% ja he ovat saaneet 22% palkinnoista. He ovat antaneet tälle maailmalle monipuolista teknologiaan, maanviljelyyn, tieteeseen, uskontoon ym. liittyvää tietoa, ymmärrystä ja resurssia.</p><p>&rdquo;Tulevana sunnuntaina, tammikuun 15. päivänä, 70 valtion edustajat kokoontuvat Pariisin konferenssiin käsittelemään juutalaisen valtion asioita. Kaksi päivää tämän jälkeen kokoontuu jälleen YK:n turvallisuusneuvosto, josta Israel odottaa jälleen uutta maailman johtajien vihamielistä päätöstä juuri ennen presidentti Obaman hallintokauden päättymistä Washingtonissa.&rdquo; (icejsuomenosasto). Maailman juutalaisista yli puolet asuu muualla kuin Israelissa. Israelissa asuu siis n. 6.1 miljoonaa juutalaista. Maailmassa on n. 7,5 miljardia ihmistä (1 miljardi on tuhat miljoonaa), eli 7,5 tuhatta miljoonaa ihmistä. Mutta YK:ssa käsitellään jatkuvasti pienen Israelin asioita, jossa asuu n. 0,1% maailman väestöstä. Mm. Syyriassa on tapettu yli 400&nbsp;000 ihmistä sisällissodan aikana. Mutta kuinka ollakaan, YK tarkastelee Israelia!&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Jostain syystä juutalaista kansaa on vainottu kautta maailmanhistorian. Aloittakaamme noin vuodesta 600 eKr. Silloin Babylonian kuningas Nebukadnessar vei juutalaiset nykyisen Israelin alueelta vankeuteen omaan maahansa. Toki pieni osa kansasta sai jäädä. Nykyisellä Temppelivuorella sijainnut 1. temppeli tuhottiin. Toisen temppelin tuhosivat 70 jKr. roomalaiset keisari Neron hallitessa Rooman valtakuntaa. Juutalaisia vainottiin ja tapettiin. Suuri osa pakeni eri maihin. 

Keskiajalla juutalaisia syytettiin Musta surma –nimisen ruton tahallaan aiheuttamisesta. Tauti riehui Euroopassa vuosina 1347-1350 tappaen kolmanneksen Euroopan väestöstä. Juutalaisia syytettiin kaivojen myrkyttämisestä. Taudin aiheuttajia olivat mitä todennäköisimmin rotat.

Juutalaisvainot syttyivät Espanjassa 1490-luvulla, kun hallitsijat Isabella ja Ferdinad allekirjoittivat määräyksen, että juutalaisten piti kääntyä kristinuskoon neljän kuukauden kuluessa tai lähteä maasta. 100 000 - 150 000 juutalaista lähti pakoon vainoa.

1500- luvulla mm. uskonpuhdistaja Martti Luther lietsoi juutalaisvastaisuutta: ”Ensinnäkin, juutalaisten synagogat ja koulut on poltettava. Samoin rikki revittäköön ja hävitettäköön heidän talonsakin. Juutalaisten tulisi asua ulkosuojissa ja talleissa, kuten mustalaiset.”(Roman-Lagerspetz kotimaa24.fi –blogi). Monet ovat sitä mieltä, että Natsi-Saksan vainot saivat pontta Lutherin juutalaisvastaisista kirjoituksista.

Pogromit (Venäjän juutalaisvainot) ovat juutalaisten kotien, liiketilojen ja synagogien tuhoamista ja ryöstämistä. Ne saivat alkunsa 1800-luvun alussa Odessassa. Vuodet 1917–1921 olivat venäjänjuutalaisille pahinta vainon aikaa, jolloin maassa tapettiin ja raiskattiin jopa lapsia.

Hitlerin johdolla toteutettiin 6 miljoonan juutalaisten kansanmurha eli Holokausti. Kansanmurhaa seurasi juutalaisten muutto nykyisen Israelin alueelle. He todellakin pakenivat henkensä edestä. Saman tien, kun Israel oli julistautunut itsenäiseksi, arabit hyökkäsivät ja yrittivät tehdä tyhjäksi juutalaisten suunnitelmat omasta turvallisesta elämästä. Vaino on jatkunut jatkuvina arabien terroritekoina juutalaisia vastaan.

Nykypäivinä juutalaisuusvastaisuus on nostanut päätään eri puolilla. Ranskasta muutti 8000 juutalaista Israeliin vuonna 2015 lisääntyneen muslimien harjoittaman antisemitismin takia. Myös Ruotsin Malmössa ikänsä asuvia juutalaisia on joutunut lähtemään kodeistaan samaisen väestön vainon takia.  Surullista on, että esim. Gazan lapsille opetetaan jo pienestä pitäen lastenohjelmissa, oppikirjoissa ja kesäleireillä vihaamaan ja tappamaan juutalaisia.

Juutalaisille (myös, jos toinen vanhempi juutalainen) on myönnetty määräänsä nähden eniten Nobel-palkintoja. Juutalaisia maailman väestöstä on 0,2% ja he ovat saaneet 22% palkinnoista. He ovat antaneet tälle maailmalle monipuolista teknologiaan, maanviljelyyn, tieteeseen, uskontoon ym. liittyvää tietoa, ymmärrystä ja resurssia.

”Tulevana sunnuntaina, tammikuun 15. päivänä, 70 valtion edustajat kokoontuvat Pariisin konferenssiin käsittelemään juutalaisen valtion asioita. Kaksi päivää tämän jälkeen kokoontuu jälleen YK:n turvallisuusneuvosto, josta Israel odottaa jälleen uutta maailman johtajien vihamielistä päätöstä juuri ennen presidentti Obaman hallintokauden päättymistä Washingtonissa.” (icejsuomenosasto). Maailman juutalaisista yli puolet asuu muualla kuin Israelissa. Israelissa asuu siis n. 6.1 miljoonaa juutalaista. Maailmassa on n. 7,5 miljardia ihmistä (1 miljardi on tuhat miljoonaa), eli 7,5 tuhatta miljoonaa ihmistä. Mutta YK:ssa käsitellään jatkuvasti pienen Israelin asioita, jossa asuu n. 0,1% maailman väestöstä. Mm. Syyriassa on tapettu yli 400 000 ihmistä sisällissodan aikana. Mutta kuinka ollakaan, YK tarkastelee Israelia! 

]]>
23 http://sinikkahammari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229501-babyloniasta-ykhon-vainoa-vainon-peraan#comments Israel Vaino Yhdistyneet Kansakunnat Sat, 14 Jan 2017 20:55:20 +0000 Sinikka Hammari http://sinikkahammari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229501-babyloniasta-ykhon-vainoa-vainon-peraan
Venäjä ulos YK:n ihmisoikeusneuvostosta - Saudi-Arabia jatkaa näyttämöllä http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225182-venaja-ulos-ykn-ihmisoikeusneuvostosta-saudi-arabia-astuu-nayttamolle <p>Venäjä on menettänyt jäsenyytensä YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kamppanjoineet jo pitkään Venäjän jäsenyyttä vastaan. Neuvostossa on kaikkiaan &nbsp;47 maata. Venäjä olisi halunnut säilyttää paikkansa, jota se on vaalinut jo vuosien ajan. YK:n yleiskokouksen 193 jäsenmaata äänestivät kuitenkin toisin. Venäjän edelle äänestyksessä menivät mm. Unkari 144 äänellä ja Kroatia 114 äänellä. Venäjä sai niukat 112 ääntä.</p><p>Neuvostoon täytettiin kaikkiaan <a href="http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx">14 kiertävää</a> paikaa. Valituiksi tulivat mm. Irak, Saudi-Arabia, Egypti, Kiina, Ruanda, Unkari, Kuuba, Etelä-Afrikka, Japani, Tunisia, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Saudi-Arabia nimitettiin jo viime vuoden syyskuussa YK:n ihmisoikeusneuvoston erään työryhmän johtoon, jonka tehtävänä on antaa suosituksia, joiden perusteella neuvosto voi nimittää asiantuntijoita.&nbsp;</p><p>Saudi-Arabian läsnäolo neuvostossa on rikos ihmiskuntaa kohtaan, mutta ilmeisesti maa tuli uudelleen valituksi, koska sen edustamalla alueella ei ollut muita ehdokkaita neuvostoon. Tarjoamalla saudeille paikkaa ihmisoikeusneuvoston pöydästä YK:n jäsenmaat <a href="http://www.hs.fi/ulkomaat/a1443321911905">näyttävät vihreää valoa</a> maan toteuttamille ihmisoikeusrikkomuksille. Saudeissa toisinajattelijoiden vainoaminen, ruoskiminen ja mestaamiset on arkipäivää. Tämä on arvovalintakysymys. Onko hiljainen hyväksyntä todellakin se signaali, jonka me haluamme lähettää yhdelle maailman brutaaleimmalle ja sotaisimmalle diktatuurille ja sen lukuisille uhreille?</p><p>YK:sta on tulossa hyvää vauhtia pelkkä vitsi.</p><p>Venäjän lisäksi neuvostosta tulisi karsia pois ainakin Kiina ja Yhdysvallat.</p><p>Saudi-Arabiasta puhumattakaan.</p><p><em>Lähde: <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9260334">Yle Uutiset</a></em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Venäjä on menettänyt jäsenyytensä YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kamppanjoineet jo pitkään Venäjän jäsenyyttä vastaan. Neuvostossa on kaikkiaan  47 maata. Venäjä olisi halunnut säilyttää paikkansa, jota se on vaalinut jo vuosien ajan. YK:n yleiskokouksen 193 jäsenmaata äänestivät kuitenkin toisin. Venäjän edelle äänestyksessä menivät mm. Unkari 144 äänellä ja Kroatia 114 äänellä. Venäjä sai niukat 112 ääntä.

Neuvostoon täytettiin kaikkiaan 14 kiertävää paikaa. Valituiksi tulivat mm. Irak, Saudi-Arabia, Egypti, Kiina, Ruanda, Unkari, Kuuba, Etelä-Afrikka, Japani, Tunisia, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Saudi-Arabia nimitettiin jo viime vuoden syyskuussa YK:n ihmisoikeusneuvoston erään työryhmän johtoon, jonka tehtävänä on antaa suosituksia, joiden perusteella neuvosto voi nimittää asiantuntijoita. 

Saudi-Arabian läsnäolo neuvostossa on rikos ihmiskuntaa kohtaan, mutta ilmeisesti maa tuli uudelleen valituksi, koska sen edustamalla alueella ei ollut muita ehdokkaita neuvostoon. Tarjoamalla saudeille paikkaa ihmisoikeusneuvoston pöydästä YK:n jäsenmaat näyttävät vihreää valoa maan toteuttamille ihmisoikeusrikkomuksille. Saudeissa toisinajattelijoiden vainoaminen, ruoskiminen ja mestaamiset on arkipäivää. Tämä on arvovalintakysymys. Onko hiljainen hyväksyntä todellakin se signaali, jonka me haluamme lähettää yhdelle maailman brutaaleimmalle ja sotaisimmalle diktatuurille ja sen lukuisille uhreille?

YK:sta on tulossa hyvää vauhtia pelkkä vitsi.

Venäjän lisäksi neuvostosta tulisi karsia pois ainakin Kiina ja Yhdysvallat.

Saudi-Arabiasta puhumattakaan.

Lähde: Yle Uutiset

]]>
20 http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225182-venaja-ulos-ykn-ihmisoikeusneuvostosta-saudi-arabia-astuu-nayttamolle#comments Saudi-Arabia Venäjä Yhdistyneet Kansakunnat YK YK:n ihmisoikeusistuin Sat, 29 Oct 2016 08:55:57 +0000 Martti Asikainen http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225182-venaja-ulos-ykn-ihmisoikeusneuvostosta-saudi-arabia-astuu-nayttamolle
Syntiinlankeemus oli poliittinen teko http://kaibackman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224613-syntiinlankeemus-oli-poliittinen-teko <p>Politiikka on sokeaa, päämäärätöntä väkivaltaa, siksi se on järjellisen, päämäärähakuisen toiminnan ulkopuolella. Poliitikko tekee jotakin, sen seurauksena syntyy jokin hämärä tilanne, jolle jälkikäteen annetaan joku järjellinen merkitys. Sattuma on tapahtuma, jota kukaan ei tarkoittanut tapahtuvaksi, vaikka se tapahtuukin säännönmukaisesti. Kunnianhimoinen poliitikko toimii sattumanvaraisesti, järjettömästi, tunteidensa, halujensa ja kannattajiensa oikkujen riepottelemana. Inhimillisen järjen hiljainen tuhoutuminen kuolleen aineen painamassa yhteisössä johtaa järjettömään suursotaan. Syntiinlankeemus oli poliittinen teko, jonka seurauksena ilmaantui tilastaan irti lohjennut ihminen.</p><p>Järjellinen, päämäärähakuinen toiminta edellyttää suunnittelua, jossa sattuman osoittama väkivaltainen sektori kavennetaan mahdollisimman pieneksi. Yhteistä, pysyvää omaisuutta on vaalittava ja kunnioitettava elämää suojelevana lähteenä. Ensimmäinen, kultainen ihminen oli viisas, voimakas ja sosiaalinen. Kun ihmiset tekevät velvollisuudesta hyvää, ei jumala enää sekaannu ihmiskunnan asioihin. Universaalisen järjen myötätunto kohdistuu koko ihmiskuntaan, siksi sen päämääriin ei kuulu valtion pakottava valta ihmisiin. Kaikkialla vallitsee lämmin ystävyys ja luottamus ihmisten ja yhteisöjen välillä. Maailman kansalaiselle annetaan voimat, jotka toimivat vain yhteensopivina toisten ihmisten kanssa.</p><p>Järkevä ihminen kävelee tarkoituksettomassa vesisateessa päämäärähakuisesti. Hän valmistaa sateensuojan, raivaa pellon, rakentaa kodin sekä perustaa perheen. Järkevä ihminen on silloin muuttanut omalla järjellään tarkoituksettoman vesisateen tarkoitukselliseksi tapahtumaksi. Siten hän on noussut mykän avaruuden tapahtumien yläpuolelle, sanalla sanoen hän on vapaa. Ihmisen vapauden ainoa ehto on se, että hän myöntää itselleen ja toisille ihmisille olevansa järkiolento. Moraalinen kaikkeus voidaan rakentaa vain järkiolentojen toimesta. Maailmanhallitus, joka ilmentää inhimillisen järjen yleistä tahtoa, pelastaa ihmiskunnan syntiinlankeemuksen seurauksilta.</p><p>Ihmisyhteisöjen todellisuus muodostuu inhimillisen toiminnan seurauksena. Ihmiskunta ei vielä pysty tekemään yhtenäistä historiaa, sillä ihmiset tökkivät toisiaan palavilla puutikuilla silmiin satunnaisia yksityisiä etujaan hamutessaan. Ideaalinen sivilisaatio on aina ollut olemassa ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa. Syntiinlankeemuksen yhteydessä syntynyt ilkeä, sattumanvaraisia poliittisia tavoitteita ajava poliittinen ihminen, on tuhoamassa elämän edellytyksenä olevan, maankamaralle asettuneen paratiisin. Yksilön pelastuminen ei ole mahdollista, jos yhtenäinen ihmiskunta tuhoutuu. Inhimillisen järjen olemassaolo on tosiasia, vaikka sen toiminta onkin ollut pitkään häiriintynyt.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Politiikka on sokeaa, päämäärätöntä väkivaltaa, siksi se on järjellisen, päämäärähakuisen toiminnan ulkopuolella. Poliitikko tekee jotakin, sen seurauksena syntyy jokin hämärä tilanne, jolle jälkikäteen annetaan joku järjellinen merkitys. Sattuma on tapahtuma, jota kukaan ei tarkoittanut tapahtuvaksi, vaikka se tapahtuukin säännönmukaisesti. Kunnianhimoinen poliitikko toimii sattumanvaraisesti, järjettömästi, tunteidensa, halujensa ja kannattajiensa oikkujen riepottelemana. Inhimillisen järjen hiljainen tuhoutuminen kuolleen aineen painamassa yhteisössä johtaa järjettömään suursotaan. Syntiinlankeemus oli poliittinen teko, jonka seurauksena ilmaantui tilastaan irti lohjennut ihminen.

Järjellinen, päämäärähakuinen toiminta edellyttää suunnittelua, jossa sattuman osoittama väkivaltainen sektori kavennetaan mahdollisimman pieneksi. Yhteistä, pysyvää omaisuutta on vaalittava ja kunnioitettava elämää suojelevana lähteenä. Ensimmäinen, kultainen ihminen oli viisas, voimakas ja sosiaalinen. Kun ihmiset tekevät velvollisuudesta hyvää, ei jumala enää sekaannu ihmiskunnan asioihin. Universaalisen järjen myötätunto kohdistuu koko ihmiskuntaan, siksi sen päämääriin ei kuulu valtion pakottava valta ihmisiin. Kaikkialla vallitsee lämmin ystävyys ja luottamus ihmisten ja yhteisöjen välillä. Maailman kansalaiselle annetaan voimat, jotka toimivat vain yhteensopivina toisten ihmisten kanssa.

Järkevä ihminen kävelee tarkoituksettomassa vesisateessa päämäärähakuisesti. Hän valmistaa sateensuojan, raivaa pellon, rakentaa kodin sekä perustaa perheen. Järkevä ihminen on silloin muuttanut omalla järjellään tarkoituksettoman vesisateen tarkoitukselliseksi tapahtumaksi. Siten hän on noussut mykän avaruuden tapahtumien yläpuolelle, sanalla sanoen hän on vapaa. Ihmisen vapauden ainoa ehto on se, että hän myöntää itselleen ja toisille ihmisille olevansa järkiolento. Moraalinen kaikkeus voidaan rakentaa vain järkiolentojen toimesta. Maailmanhallitus, joka ilmentää inhimillisen järjen yleistä tahtoa, pelastaa ihmiskunnan syntiinlankeemuksen seurauksilta.

Ihmisyhteisöjen todellisuus muodostuu inhimillisen toiminnan seurauksena. Ihmiskunta ei vielä pysty tekemään yhtenäistä historiaa, sillä ihmiset tökkivät toisiaan palavilla puutikuilla silmiin satunnaisia yksityisiä etujaan hamutessaan. Ideaalinen sivilisaatio on aina ollut olemassa ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa. Syntiinlankeemuksen yhteydessä syntynyt ilkeä, sattumanvaraisia poliittisia tavoitteita ajava poliittinen ihminen, on tuhoamassa elämän edellytyksenä olevan, maankamaralle asettuneen paratiisin. Yksilön pelastuminen ei ole mahdollista, jos yhtenäinen ihmiskunta tuhoutuu. Inhimillisen järjen olemassaolo on tosiasia, vaikka sen toiminta onkin ollut pitkään häiriintynyt.

]]>
0 http://kaibackman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224613-syntiinlankeemus-oli-poliittinen-teko#comments Ihmisjärki Maailmanhallitus Poliittinen väkivalta Sivilisaation loppu Yhdistyneet Kansakunnat Tue, 18 Oct 2016 10:20:49 +0000 Kai Backman http://kaibackman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224613-syntiinlankeemus-oli-poliittinen-teko
Maailman suurin sukupolvi mukaan ratkomaan konflikteja http://alviinaalamets.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222924-maailman-suurin-sukupolvi-mukaan-ratkomaan-konflikteja <p>Tänään maailmassa on historian suurin nuorten sukupolvi. Maailmassa on tällä hetkellä 1,8 miljardia nuorta, joista yhdeksän kymmenestä asuu kehitysmaissa.&nbsp;60 prosenttia kehitysmaiden nuorista on vailla opiskelupaikkaa tai vakituista työtä. Yli 500 miljoonaa nuorta joutuu selviämään alle kahdella Yhdysvaltain dollarilla päivässä. Yli&nbsp;600 miljoonaa nuorta elää maissa, joissa on aseellinen konflikti.<br /><br />Nuoret nähdään usein joko konfliktin uhreina tai konfliktin aiheuttajina, rikollisina. Sen sijaan nuorten tulee olla rauhanrakentajia. Nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä muuten, kuin ääriliikkeiden tai väkivallan kautta. Tämä ehkäisisi paitsi konflikteja, myös pakolaisuutta ja syrjäytymistä.</p><p>Vaikuttamismahdollisuuksia edistää joulukuussa 2015 YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymä Nuoret, rauha ja turvallisuus päätöslauselma. Nyt on varmistettava, että päätöslauselma edistyy. Päätöslauselman juuret ovat suomalaisissa kansalaisjärjestöissä. YK:n ja valtioiden tulee jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, sillä siellä ja kansalaisten aktiivisessa osallistumisessa on oikeusvaltion pohja.<br /><br />Nuoret tulee ottaa mukaan konfliktien ratkaisemiseen, ja tämän vaikutuksia tulee tutkia ja seurata, jotta käytäntöjä voidaan edelleen parantaa. Suomessa nuorten tulee olla mukana esimerkiksi Suomen seuraavan YK-strategian valmistelussa.<br /><br />Jotta voimme ehkäistä maailman konflikteja, meidän kannattaa panostaa kaikkien koulutukseen ja ammattitaitoon. Siihen, että ihmisillä on ruokaa ja sananvapaus. Suomalaisen koulutuksen ja osallistumisen kulttuuri ja sen tukeminen globaalisti olisi hyvä hallituksen kärkihanke. Esimerkiksi lakiin kirjatut nuorisovaltuustot ovat selkeä suomalainen vientituote.&nbsp;</p><p><br />Kestävää rauhaa ei voida saavuttaa ilman maailman suurinta sukupolvea.<br /><br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tänään maailmassa on historian suurin nuorten sukupolvi. Maailmassa on tällä hetkellä 1,8 miljardia nuorta, joista yhdeksän kymmenestä asuu kehitysmaissa. 60 prosenttia kehitysmaiden nuorista on vailla opiskelupaikkaa tai vakituista työtä. Yli 500 miljoonaa nuorta joutuu selviämään alle kahdella Yhdysvaltain dollarilla päivässä. Yli 600 miljoonaa nuorta elää maissa, joissa on aseellinen konflikti.

Nuoret nähdään usein joko konfliktin uhreina tai konfliktin aiheuttajina, rikollisina. Sen sijaan nuorten tulee olla rauhanrakentajia. Nuorilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä muuten, kuin ääriliikkeiden tai väkivallan kautta. Tämä ehkäisisi paitsi konflikteja, myös pakolaisuutta ja syrjäytymistä.

Vaikuttamismahdollisuuksia edistää joulukuussa 2015 YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymä Nuoret, rauha ja turvallisuus päätöslauselma. Nyt on varmistettava, että päätöslauselma edistyy. Päätöslauselman juuret ovat suomalaisissa kansalaisjärjestöissä. YK:n ja valtioiden tulee jatkossakin tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, sillä siellä ja kansalaisten aktiivisessa osallistumisessa on oikeusvaltion pohja.

Nuoret tulee ottaa mukaan konfliktien ratkaisemiseen, ja tämän vaikutuksia tulee tutkia ja seurata, jotta käytäntöjä voidaan edelleen parantaa. Suomessa nuorten tulee olla mukana esimerkiksi Suomen seuraavan YK-strategian valmistelussa.

Jotta voimme ehkäistä maailman konflikteja, meidän kannattaa panostaa kaikkien koulutukseen ja ammattitaitoon. Siihen, että ihmisillä on ruokaa ja sananvapaus. Suomalaisen koulutuksen ja osallistumisen kulttuuri ja sen tukeminen globaalisti olisi hyvä hallituksen kärkihanke. Esimerkiksi lakiin kirjatut nuorisovaltuustot ovat selkeä suomalainen vientituote. 


Kestävää rauhaa ei voida saavuttaa ilman maailman suurinta sukupolvea.

 

]]>
3 http://alviinaalamets.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222924-maailman-suurin-sukupolvi-mukaan-ratkomaan-konflikteja#comments Kotimaa Ajankohtaista turvallisuuspolitiikasta Konfliktien ratkaisu Nuoret Pakolaiskriisi Yhdistyneet Kansakunnat Sat, 17 Sep 2016 12:00:27 +0000 Alviina Alametsä http://alviinaalamets.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222924-maailman-suurin-sukupolvi-mukaan-ratkomaan-konflikteja