Esa-Jussi Salminen Kovin vihreä

Keiden sananvapautta rajoitetaan? - Babtshenkon murha

Haluatko rajoittaa sananvapauttani? Tällaisista letkauksista on tullut oikein muotia. Aivan kuin blogikeskustelun "suu kiinni" tai muu vastaava  ilmaus olisi sananvapauden rajoittamista.

Sananvapauden rajoittaminen on joidenkin mielestä sitä, että yksityinen henkilö kiukuttelee toiselle ja pyytää olemaan hiljaa. Tämänkin uuden väärän määritelmän sananvapauden rajoittamisesta ovat tuoneet persut suomen kieleen.

Oikeastihan sananvapauden rajoittaminen on sitä, että estetään toisen sananvapaus: henkisesti ja fyysisesti rankaisemalla, estämällä, uhkailemalla ja tappamalla. 

 

Kuinka moni persu on ammuttu väärien mielipiteiden vuoksi Suomessa? Kuinka moni on edes uhattu hakata? Pyytäisin kaikkia fiksuja ihmisiä pidättäytymään liioittelemasta ja vitsailemasta sananvapauden rajoittamisella.

Arkadi Babtshenkon sananvapautta on rajoitettu:

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005700103.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Venäjä on jo Trotskin murhasta lähtien halunnut johdonmukaisesti osoittaa, että "KGB":n käsi on pitkä eikä sitä voi minnekään paeta. No, Ukrainaahan tästä toki tullaan syyttämään, kuten kuvioon kuuluu ...

Käyttäjän ChristerSuominen kuva
Christer Suominen

Jussi Halla-ahon saama tuomio on mielestäni perustuslakimme vastainen, ja siksi kumottava, sillä rikosnimikettä ei ole perustuslakimme edellyttämällä tavalla tarpeeksi yksilöity. Joillekin kansalaisryhmillemme oletetusti aiheutettu paha mieli ei riitä laillisen tuomion syyksi maassamme.

Toisin sanoen esiintyy myös Suomessa poliittista vainoa. Ilja Janistsky lienee mahdollisesti samanlainen tapaus.

Babtjenko taas ei olekaan kuollut, vaan antoi juuri äsken oletetusta kuolemastaan lehdistölausunnon Kiovassa.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/30/mordad-j...

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Se on hienoa, jos Babtshenko ei olekaan kuollut. Taistelu sananvapauden puolesta siis jatkuu.

Risto Koivula

"Korkein oikeus" teki HALLA-AHOPÄÄTÖKSSSÄÄN SAMASTA ASIASTA ISOMMAN RIKOKSEN KUIN HALLA-AHO:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/03/korkei...

Korkein oikeus valehtelee itse Halla-aho-”päätöksessään” muka "Muhammedin pedofiliasta Koraanissa"!

Lainaus Skepsis ry:n keskustelupalstalta:

keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/368793

Lainaus: Yliopistohumanisti, 19.02.2013 10:18:27, 368756

Mutta eikö pitäisi punnita myös sitä,mitä sananvapaudesta ja muista ihmisoikeuksista periksi antaminen tässä ja nyt saattaa tarkoittaa jonkun muun sananvapaudelle jossain toisaalla joskus toiste?

Lainaus: EsaL, 19.02.2013 16:59:04, 368762

Jos lähdetään sellaiselle tielle, että yhteiskunta yhteisestä pelosta taipuu fundamentalistien tahtoon, sille ei ihan heti loppua näy.

Lainaus: Mr.K.A.T., 20.02.2013 02:30:39, 368780

Totta kai, mutta ei asia ole noin mustavalkoinen. Sananvapautta voi toteuttaa eri tavoin, ja joistain tavoista on enemmän haittaa, joistain enemmän hyötyä. Hyödyttömintä on aiheut- taa niin voimakasta kuohuntaa, että asia unohtuu metelin alle. Jos pystyy esittämään asian niin, että vastapuolikin ymmärtää näkökannan, se on hyödyllisintä.

Olen paitsi EsaL:n kanssa niin myös EU:n ihmisoikeustulkintojen+KKO:n kanssa samaa mieltä.

Asia voidaan ja pitääkin esittää loukkaamatta.

"Ihmisoikeustuomioistuin on toisaalta korostanut sitä, että poliittisenkaan keskustelun va- paus ei ollut rajoittamaton ja että demokraattinen ja pluralistinen yhteiskunta perustui su- vaitsevuuteen ja ihmisten tasa-arvoon. Sen vuoksi oikeasuhtaisia seuraamuksia saattoi olla tarpeen määrätä silloin, kun luotiin muun muassa uskonnolliseen suvaitsemattomuu- teen perustuvaa vihaa tai siihen yllytettiin taikka sitä yritettiin perustella (esimerkiksi Müs- lüm Gündüz v. Turkki, 4.12. 2003, kohdat 40 ja 41, Erbakan v. Turkki 6.7.2006 kohdat 55. iv ja 56, Karatepe v. Turkki 31.7. 2007 kohta 25 ja Féret v. Belgia 16.7. 2009 kohdat 63 ja 64). Kun kaiken suvaitsemattomuuden vastustaminen kuului olennaisena osana ihmisoi- keuksien suojeluun, oli erittäin tärkeää, että poliitikot välttivät puheissaan lausumia, jotka saattoivat ruokkia suvaitsemattomuutta (Erbakan v. Turkki kohta 64)."
..

Uskonnollisten mielipiteiden yhteydessä sananvapauden käyttämiseen liittyviin vastuisiin kuitenkin sisältyi velvollisuus mahdollisimman pitkälle välttää aiheettoman hyökkääviä ja siten toisten oikeuksia loukkaavia ilmaisuja, jotka eivät mitenkään edistäneet ihmisoikeuk- sista käytävää julkista keskustelua. Näin ollen saattoi olla välttämätöntä kieltää tai säätää rangaistaviksi uskonnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvat sopimattomat hyökkäyk- set edellyttäen kuitenkin, että toimenpiteet olivat suhteessa hyväksyttäviin päämääriin. Sananvapauden rajoitusten välttämättömyys tuli perustella vakuuttavasti (Otto-Preminger-Institut v. Itävalta 20.9.1994 kohdat 47,49 ja 50 sekä I.A.v.Turkki 13.9.2005 kohdat 24-28).

19. Korkein oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Euroopan neuvoston yleiskokous on vuonna 2006 antanut päätöslauselman ilmaisunvapaudesta ja uskonnollisten vakau- musten kunnioittamisesta (Resolution 1510 (2006) Freedom of expression and respect for religious beliefs) sekä vuonna 2007 suosituksen koskien jumalanpilkkaa, uskonnollisia loukkauksia ja vihanlietsontaa henkilöitä vastaan heidän uskonnollisen vakaumuksensa perusteella (Recommendation 1805 (2007) Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion). Päätöslauselma ja suositus kuvastavat pyr- kimystä korostaa ilmaisunvapautta uskonnollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhtey- dessä ja ohjata kansallista lainsäädäntöä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähinnä sel- laiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, otka ovat rinnastettavissa uskon- nollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.

....

Kemppinen/KKO: ” Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

I Kysymyksenasettelu

” 1. A on internetissä olevalla sivustollaan www.A.com/scripta julkaissut 3.6.2008 kirjoituk- sen otsikolla ”Muutama täky Illmanin Mikalle”. Kirjoituksessa on esitetty jäljempänä selos- tetut kaksi lausumaa, joiden johdosta virallinen syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta rikos- lain 17 luvun 10 §:n nojalla uskonrauhan rikkomisesta ja rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.Syyttäjä on lisäksi vaatinut,että syytteessä tarkoi- tetut sisällöltään lainvastaiset verkkoviestit määrätään sananva-pauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla poistettaviksi yleisön saatavilta ja hävitettäviksi.

2. Käräjäoikeus on lukenut A:n syyksi uskonrauhan rikkomisen ja tuominnut hänet siitä 30 päiväsakon rangaistukseen. Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on käräjäoikeu- dessa hylätty. Käräjäoikeus on määrännyt kirjoituksen tuomiolauselmassa yksilöidyin tavoin poistettavaksi yleisön saatavilta.

3. Hovioikeus on pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muutoin, mutta on määrännyt yleisön saatavilta poistettavaksi ja hävitettäväksi vain ne kirjoituksen kappaleet, joihin syyksilukeminen on kohdistunut.

4. Syyttäjän valituksen perusteella Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko A:n syyksi luettava myös kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja määrättävä myös tämän lausuman sisältävät verkkoviestin osat poistettavaksi ja hävitettäväksi. A:n valituksen perusteella kysymys on siitä, onko syyte uskonrauhan rikkomisesta hylättävä. Lisäksi kysymys on rangaistuksen määräämisestä.

8. Uskonnonvapautta turvataan nykyisin perustuslain 11 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeus- sopimuksen 9 artiklassa. Rangaistussäännöksen tulkinnassa on lisäksi otettava huomioon perustuslain 12 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattu sananvapauden suoja. Ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaan sekä uskonnonvapautta että sananvapautta voidaan lailla rajoittaa, jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä muun muassa yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai muiden henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi. Perustuslakivaliokunta on edellä maini- tussa lausunnossaan todennut, että uskonrauhan rikkomista koskevan rangaistussään- nöksen taustalla olevia, kohdassa 6 mainittuja perusteita sananvapauden rajoittamiselle voitiin pitää tuolloisen hallitusmuodon 10 §:n ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen mukaisina (Pe VL 23/1997 vp s. 3). ”

RJK: ”Ihmisoikeussopimusten” pykälien status on epäselvä ja KKO on viime aikioina lakannut noudattamasta niitä, jos oikea laki on niiden kanssa ristiriidassa.

EIT on lakkautusputkessa.

Se vaikuttaa myös takautuvasti sen päätösten ”lainvoimaan”. Korvausoikeusjuttuja valtiota vastaan tulee.

KKO: ” 10. Kirjoituksessa on tuotu aluksi esille Tampereen käräjäoikeuden muutama päivä aikaisemmin antama tuomio, jolla eräs henkilö oli tuomittu vankeusrangaistukseen muun ohella uskonrauhan rikkomisesta sillä perusteella, että hän oli pilkannut profeetta Muham- madia. Kirjoituksen mukaan valtionsyyttäjä Mika Illmanin ja käräjäoikeuden kanta oli, että profeetta Muhammadin loukkaaminen oli laitonta, koska Muhammad on muslimeille pyhä, minkä seikan kirjoituksessa mainittu professori oli vahvistanut. Kirjoituksessa on edelleen todettu, että ”toisaalta professori osaisi varmasti vahvistaa senkin, että kristinuskossa Jeesus ja Jumala ovat pyhiä hahmoja. Tämä ei tietenkään estä ketään pilkkaamasta Jeesusta ja Jumalaa vapaasti valitsemallaan tavalla”.

11. Tämän jälkeen kirjoituksessa on esitetty: ”Aion seuraavaksi heittää Mikalle syötin: Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiili- uskonto. Pedofilia on Allahin tahto.” Tässä kappaleessa mainittu virke on merkitty kirjoitukseen vahvennetulla tekstityypillä.

12. Kirjoituksessa on kysytty,ovatko nämä lauseet laittomia, ja todettu niiden varmasti loukkaavan muslimin uskonnollisia tuntoja.

13. Tämän jälkeen kirjoituksessa on ilmoitettu asiaa lähestyttävän loogisten ketjujen avulla ja tuotu esille ”viisikymppisen” Muhammadin ja hänen kihlaamansa 6- tai 7- vuotiaan Aishan aviosuhde sekä sen ”täyttyminen” tytön ollessa 9-vuotias. ”

RJK: Tämä juttu on historian väärentämistä satavarmasti. V. 611 syntynyt Aisha oli Abes- siniassa Muhammedin ”kaakosjohtaja” Abu Bekrin perheen kuten äitinsä ja isosiskonsa Asman kanssa ainakin vuoteen 1922 (pako Mekkasta), ja hän myös oli suunnittelemassa naimisiin menoa pojan kanssa, joka kuitenkin meni Mekkan puolelle sodan syttyessä kau- punkien välille 623. Muhammedin 1. vaimo Hadidzha kuoli Mekkassa muun uskonliikkeen lähdön jälkeen sieltä joulun aikaan joko 622 tai 623. Sen jälkeen Muhammed meni naimi- siin niin ikään Abessiasta palanneen Sawdan kanssa. Aisha oli Muhammeidin 3. vaimo (ja ainoa hänen vaimoistaan, joka ei ollut naimisiinmenohetkellä leski).

KKO: ” Edelleen kirjoituksessa on todettu, että vahvennetulla esitetyt väitteet eivät pitäisi paikkaansa vain, jos väitetään, että

” a) Koraani ei ole kirjaimellisesti totta (ts. Muhammad ei yhtynyt 9-vuotiaaseen tyttöön). Tämä ei käy, koska islamilaisen doktriinin ja muslimien näkemyksen mukaan Koraani on kirjaimellisesti otettavaa Jumalan sanaa. Yhtymistä ja Aishan ikää ei siis voitu kiistää loukkaamatta muslimeja. ”

RJK: MITÄ WITTUA???!!!

TÄSSÄ ON KORAANI: MISSÄ TÄÄLLÄ NOIN LUKEE???!!!

www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

nakokulma.net/index.php?topic=11225.msg250955;topicseen#msg250955

Ellei löydy, KKO:n ”päätös” ON LAITON!!!!

(Lukee Koraanissa mitä hyvänsä,HISTORIALISESTI TIETO 6-VUOTIAAN AISHAN NAIMISESTA ON VARMASTI VÄÄRÄ: historiallinen tieto perustuu ABESSINIAN eikä muslimien lähteisiin!

KKO: " b) Muhammadin toiminta ei ollut kaikilta osin hyväksyttävää. Tämäkään ei käy, koska muslimien (ja Tampereen käräjäoikeuden) näkemyksen mukaan Muhammadin kri- tisointi on Jumalan kritisointia ja siten pyhäinhäpäisyä. Rangaistus on kuolema. Muslimit us- kovat, että Muhammadin teot olivat Jumalan tahdon mukaisia. Koska lapseen yhtyminen oli Muhammadin teko, myös se oli Jumalan tahdon mukainen. ”

13. Tämän jälkeen kirjoituksessa on todettu, että kaikki argumentatiiviset väylät vahvenne- tulla tekstityypillä esitettyjen väitteiden kumoamiseksi oli teologisesti tukittu ja että Muham- madin pedofiiliys ja muslimien sekä Allahin pedofiliamyönteisyys voitiin kiistää vain kiistä- mällä Koraanin kirjaimellinen totuudellisuus tai Muhammadin asema Jumalan lähettiläänä, jonka teot ovat Jumalan tahdon mukaisia. Lopuksi kirjoituksessa on toistettu vahvennetulla tekstityypillä aiemmin esitetty väite, tällä kertaa myös alleviivattuna. ”

RJK: Linkki tiskiin, KKO, Koraanista!

KKO: 19. Korkein oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen,että Euroopan neuvoston yleis- kokous on vuonna 2006 antanut päätöslauselman ilmaisunvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta (Resolution 1510(2006) Freedom of expression and res- pect for religious beliefs) sekä vuonna 2007 suosituksen koskien jumalanpilkkaa, uskon- nollisia loukkauksia ja vihanlietsontaa henkilöitä vastaan heidän uskonnollisen vakaumuk- sensa perusteella (Recommendation 1805(2007) Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion). Päätöslauselma ja suositus kuvasta- vat pyrkimystä korostaa ilmaisunvapautta uskonnollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhteydessä ja ohjata kansallista lainsäädäntöä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähin- nä sellaiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, jotka ovat rinnastettavissa uskonnollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.

RJK: Euroopan norsunraatoneuvosto on laiton ja lakkautusputkessa kuten EIT:kin. YK pyyhkii systemaattisesti sen puuhilla peffaa.

KKO: 21. Korkein oikeus toteaa, että kysymyksessä olevat väitteet, joiden mukaan pro-feetta Muhammad oli pedofiili,islam pedofilian pyhittävä pedofiiliuskonto ja pedofilia Allahin tahto, ovat sekä sisällöltään että erityisesti ilmaisutavaltaan voimakkaan herjaavia ja häpäi- seviä.Tämä ilmaisujen luonne on ilmeinen sellaisellekin,joille niiden kohteet eivät ole pyhiä. Kysymys ei siten ole ollut pelkästään uskonnon ja siihen liittyvien ilmiöiden asiallisesta ar- vostelusta kärjekkäitä, loukkaavia tai provosoivia ilmaisuja käyttäen, vaan sen laatuisesta herjaavasta hyökkäyksestä islamia ja sen pyhänä pitämiä kohtaan, jonka johdosta musli- mit ovat voineet perustellusti tuntea joutuneensa oikeudettoman ja loukkaavan hyökkäyk- sen kohteeksi (I. A. v. Turkki 13. 9. 2005 kohta 29). Nykyislamiin ja sen pyhinä pitämiin us- konnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvien väitteiden herjaavuutta ei ole ollut omiaan vähentämään se A:n esiin nostama seikka, että kirjoituksessa on pyritty todistelemaan sanottujen väitteiden paikkansapitävyyttä viittaamalla profeetta Muhammadin elämästä Koraanissa kerrottuun. ”

RJK: KKO:n päätös on ristitiitainen, koska se valehtelee Koraanissa sanottavan, että Muhammed olisi tehnyt pedofiilisia tekoja, ja toisaalta väitetään ”tuollaisen väitteen oleva voimakkaan herjaava”. Se tarkoittaisi, että ”Koraani olisi islamilaisia kohtaan herjaava”...

http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/20...

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Saarijärvi. Voisitko täsmentää? Ryssäpelko esti ilmeisesti murhan. On siitä ainakin silloin hyötyä.

Aulis Saarijärvi

Kahdeksan tuntia Ukrainan hallitus siis syötti maailmalle trolliaan ja maailma otti kaiken todesta, kuten aina ottaa. Nytkin miljoonille jäi mieleen, että Putin kävi tappanassa jonkun.
Tuolla "niin arvovaltaiset" länsilehdet ja TV- kanavat paasaavat vieläkin asiaa.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #7

Saarijärvi. Ei pidä paikkaansa. Asialla lavastuksessa oli ilmeisesti turvallisuuspalvelu. Se ei käsittääkseni ole sama asia kuin Ukrainan hallitus. Ei kyseessä ole trolli kaikesta päätellen, vaan kenties murhan estämiseen ja murhayrityksen selvittämiseen liittyvä operaatio.

Mitkään lehdet eivät enää paasaa murhasta. Paasaavat siitä kuule siinä tapauksessa vielä Venäjänkin lehdet. Ei vanhentuneita uutisia ole tapana poistaa siksi, että tulee lisätietoa asioista.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Tässä sinulle niin arvovaltaiset Venäjän mediat paasaavat edelleen murhasta: Babtshenko menehtyi ambulanssissa:
https://fakty.ictv.ua/ru/proisshestvija/20180529-z...

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Blogisti Salmisella on paljon hyviä juttuja. Sitten sekaan mahtuu näitä, joista herää kysymys, että peloteltiinko Esa-Jussia pienenä sängyn alla elävällä persulla?

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

RIsto Jääskeläinen on persuista parhain, joten vastaan, että ei peloteltu persuilla eikä millään muullakaan lapsena, koska silloin koko puoluetta ei ollut.

Persujen pelko perustuu ihan omiin kokemuksiin esim. Pro Keuruun sivuilla ja Keski-Suomen persujen ihannoidun ylijumala Hakkaraisen edesottamuksiin, jos hieman konkretisoin.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Tai syynä on Soini ja populismi itsessään varmaan eniten. Minusta politiikka on muutenkin tarpeeksi populistista hommaa. Ei siihen olisi tarvittu enää mitään ohjelmallista populismin kehittyneintä muotoa mukaan, minun mielestäni. Ei vastaa minun käsitystäni hyvän politiikan teon tyylistä.

Risto Koivula

Mua on ainakin uhkailtu kaikella mahdollisella kuviteltavissa olevalla, ja valtion ja sen väen toimesta Suomessa.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Kyllä Suomessakin voi joutua vaikkapa poliittisesti motivoidun irtisanomisen uhriksi, ks. esim. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255825-j...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Speculare necesse est! Mitä uskotte Babtshenkon tapauksessa "Ukrainan tiedustelupalvelun tyylikkään jäljitys- ja hämäysoperaation" takana olevan?
Salaisten poliisiorganisaatioiden yleisesti jakamiin tietoihin tulee aina suhtautua tietyin varauksin, sillä niiden julkistamiselle voi olla monenlaisia motiiveja. Joskus manipuloidun tiedon tarkoitus voi olla ehkä hämätä ja joskus seurata reaktioita joissain piireissä. Itse arvelisin, että kyse saattaisi olla tällaisesta kuvioista:

Ukrainan vastavakoilu oli seurannut venäjämielis-putinistista salaliittoa pitempään ja saanut siihen solutettua oman miehensä, joka mahdollisesti juuri murha-ampujaksi tai aseentoimittajaksi valittuna hoiteli hommansa 'loppuun' asti paukkupanoksin ja muut luulivat tehtävän tulleen oikeasti loppuunviedyksi. Tietenkään operaatiota ei lopetettu siihen, vaan jatkettiin ambulansseineen kaikineen ja "uhrin" kuolleeksijulistamisineen koko jengin ja sen käskytys- ja viestintäsuhteiden ja ennen kaikkea eri tahojen reaktioiden paljastamiseksi esimerkiksi murhan tilanneiden heikkojen signaalien tasolla. Ehkä jossain lähivaiheissa kuulemme aiheesta lisääkin esimerkiksi mahdollisesti kiinni saatujen määrästä, mutta ehkä mehukkaimmat tiedot pidetään normaalitapaan visusti salassa. Viholliselle harvoin paljastetaan mitä kaikkea tiedetään.

Yleisesti puolestaan tiedetään mm. että Kim Jong-un tiedusteli "toveri Putinin" terveydentilaa, Sergei Lavrov kutsui hänet vierailulle Venäjälle ja laski kukkaseppeleen Suuren Johtajan Kim Il-sungin haudalle, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256146-m...

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Tuo soluttautumisteoria tuo minusta järkeä tapaukseen, jossa en sitä vielä muuten ole paljoa nähnyt.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset