Esa-Jussi Salminen Kovin vihreä

Udmurtti pakolliseksi oppiaineeksi _____ udmurttien alkuperäinen vetoomus

 


Udmurteille suunnattu vetoomus talvelta 2014 suomeksi. Alkuperäinen teksti löytyy täältä:
http://udmdunne.ru/2014/02/12892/

Nuorisoyhdistyksen Kun kyl ja Udmurt Keneshin toimeenpanevan komitean vetoomus 


Hyvät udmurtit!

Pyydämme teitä kannattamaan Udmurt Keneshin ehdotusta udmurtin kielen lisäämisestä koulujen pakollisten oppiaineiden joukkoon valtion virallisena kielenä.
Nyt meidän kaikkien on aika yhdistää voimamme. 

 

"Kansa ei ole valmis vielä" 


Johtavien udmurttien ja älymystön parissa monet suhtautuvat ehdotukseen epäuskoisesti: jotkut sanovat, että kansa ei ole valmis ottamaan tällaista askelta; toisten mielestä olosuhteita ei ole vielä luotu otollisiksi, eräiden mielestä rahat pitää koulutuksen sijaan käyttää muihin udmurttilaisiin projekteihin. 


Tässä tarkastelemme näitä väitteitä.

Hyvät ystävät! Milloin teidän mielestänne sitten yhteiskunta on valmis tähän? Ketä te tarkoitatte, kun puhutte yhteiskunnasta? Mistä te ymmärrätte sen olevan valmis? Tehdäänkö ylipäänsä jotain, jotta se joskus olisi valmis?
Meidän selityksemme on, että tätä kysymystä ei voi jättää möyhemmäksi. Yhteiskunta ei kehity itsestään valmiiksi, vaan sitä on valmistettava. On vaikea uskoa sen tulevan valmiimmaksi, koska sitä ei kehitetä valmiimmaksi. Sillä aikaa udmurtin puhujien määrä pienenee, alueemme udmurttien määräkin vähenee, joten tulevaisuudessa yhteiskunta on entistä vähemmän valmis ja olemme vieläkin vaikeammassa tilanteessa kuin nyt. Silloin on jäljellä vielä vähemmän mahdollisuuksia. 


Milloin yhteiskunta olisi valmis? Miten sen voi nähdä? Nyt me voimme todeta, että yleisten udmurtin kielen kurssien osallistujamäärät ovat suuria. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tällaista määrää halukkaita ei ole vielä nähty. Udmurtin kursseille osallistuvien määrä kertoo siitä, että alueemme asukkaat tuntevat tarvitsevansa udmurttia. Kolmasosa kursseille osallistuvista on sellaisia, jotka olisivat halunneet aikoinaan oppia udmurttia koulussa. 


Tasavallan asukkaista harva on varsinaisesti udmurtin kielen pakollista kouluopetusta vastaan. Jyrkkä vastustus näyttää joko tahalliselta pelottelulta tai provokaatiolta. Jos katsotaan Mordvan tasavaltaa, jossa mordvalaisista kielistä tehtiin pakollisia oppiaineita seitsemän vuotta sitten, voidaan todeta, että vastustusta ei ollut paljonkaan ja se vähäkin vastustus loppui aikaa myöten. Lapset kun eivät vielä ymmärrä eri kansojen ja kulttuurien suhteisiin liittyviä stereotypioita. 

Kolmanneksi, aiommeko jonkun vastustuksen vuoksi hylätä kielemme ja lopettaa alueemme kehittämisen tasapainoisemmaksi ja paremmaksi yhteiskunnaksi? Kaikkien vastustajien kanssa voi ja täytyy työskennellä, mutta etukäteen ei pidä pelätä epävarmaa tulevaisuutta. 

 


"Ei ole edellytyksiä" 


Joidenkin johtajien ja udmurttilaisen älymystön edustajien mielestä ei ole vielä olemassa edellytyksiä udmurtin kielen opettamisen aloittamiseksi pakollisena oppiaineena kouluissa. Esimerkiksi ei ole tarpeeksi tilaisuuksia käyttää udmurtin kieltä: lastentarhassa muutaman sanan oppineet lapset unohtavat pian oppimansa ja eivät enää käytä kieltä missään, koska heidän ympärillään on hyvin vähän udmurtiksi puhuvia ihmisiä. Toiseksi huomautetaan usein, että udmurtin kielen opetuksessa sovelletaan hyvin harvoin uusia opetusmenetelmiä: valtaosa opettajista opettaa perinteiseen tapaan. Niinpä udmurtin kielen opettamisesta on kuulemma vähän tuloksia odotettavissa.


Tietenkin pitää olla kielellä käyttötilaisuuksia. Niitä on mietittävä ja luotava edellytyksiä, mutta tätä ei pidä tehdä erillään udmurtin kielen pakollisen opetuksen toteuttamisesta. Nämä päämääräthän eivät sulje toisiaan pois, vaan edistävät toinen toistaan. Kun udmurtin kieli sisällytetään koulujen opetusohjelmaan, udmurtin kieli vahvistuu ja meillä on jälleen yksi syy lisää käyttää udmurttia virallisena kielenä. 


Kielenopetusmenetelmiä ja oppikirjoja on laadittava ja uudistettava. Opettajat ovat jo tämän vuoden syyskuusta alkaen valmiita pitämään udmurtin kielen tunteja: on oppikirjoja, harjoituskirjoja ja audiovisuaalisessa muodossa oppitunteja. Kun udmurtin kielestä tulee yksi pakollisista oppiaineista, se kannustaa voimakkaasti kehittämään opetusmenetelmiä ja laatimaan uusia opetusmateriaaleja. Jos katsomme kokemuksia Mordvasta, voimme todeta, että sen jälkeen, kun alueen kaikissa kouluissa alettiin opettaa ersää tai mokshaa, on niiden opetuksen pedagogiikka alkanut kehittyä nopeasti. Opettajat aktivoituivat, heitä varten alettiin järjestää yhä useammin konferensseja ja seminaareja, oppikirjat uudistuvat ja mordvalaisilla kielillä kirjoitetun kirjallisuuden painosmäärät kasvavat. 

 

"Raha on käytettävä muihin projekteihin" 


Udmurttilaisessa yhteiskunnassa on paljon ratkaisemattomia kysymyksiä, jotka kaikki ovat akuutteja ja huolestuttavia. 


On otettava huomioon tämän hankkeen erityinen status. Ensinnäkin on kysymys opetusalaa koskevaan lakiin tehtävistä muutoksista. Muissa projekteissa ei ole kysymys lakeja koskevista muutoksista eivätkä ne tee lakeja udmurteille suopeammiksi. Mitä eroa on lakimuutoksella ja siihen varatuilla määrärahoilla verrattuna johonkin muuhun kansallispolitiittiseen tapahtumaan tai projektiin? Lailla on normeja luova voima, jonka voi ottaa käyttöön. Jos joku käytäntö on kirjattu lakiin, sen toteutumista voi vaatia eri tavoin, jopa oikeusteitse. Jos sitä ei ole lakiin kirjattu, ei sitä voi käskeä noudattamaan. Esimerkiksi Marissa on hyväksytty lakiin määräys kaikkien kylttien kirjoittamisesta myös mariksi. Jos se ei olisi laissa, vain muutamat kyltit olisi käännetty mariksi (kuten Izhevskissä), mutta laki määrää kaikki kirjoittamaan kahdella kielellä. Niin Joshkar-Olasta on tullut marilaisemman näköinen ja marin kieltä alkoi nähdä kaikkien talojen seinissä. Tämä auttaa suuresti parantamaan kielen imagoa. 


Joidenkin udmurttilaisen eliitin edustajien mukaan lait eivät tuo näkyviä muutoksia elämään. He sanovat, että Udmurtian tasavallassa udmurtin kielen lakiin kirjattu virallinen status ei mitenkään näy esimerkiksi yhteiskunnassa tai valtiollisten elinten työssä. Kun aiotaan saada laki toimimaan, pitää tietysti tehdä töitä sen eteen.  Vaikka Udmurtiassa on ongelmia ottaa udmurtti käyttöön viralliseksi kieleksi, ei ole syytä poistaa lakia udmurtista virallisena kielenä. Jos udmurtti ei olisi laissa vaihvistettu virallinen kieli, se joutuisi vielä paljon huonompaan asemaan sekä opetusalalla että kansallispolitiikkaa toteutettaessakin.


Udmurtin kielen opettaminen äidinkielenä on myös oleellinen kysymys. Tilastot kertovat, että niiden koulujen määrä, joissa opetetaan udmurttia äidinkielenä, on viimeisten kymmenen vuoden aikana vähentynyt kolmanneksella. Tätä ilmiötä on tutkittava erikseen ja ehkä olisi syytä äidinkielen opetuksestakin saada lakimuutos. Mutta tämän ei tarvitse syrjäyttää hanketta saada udmurtin kieli pakolliseksi oppiaineeksi kaikissa kouluissa. Näitä kahta suuntausta voidaan edistää rinnakkain: kun udmurtin kieltä opettavien paikkojen määrä kasvaa, paranee niin udmurtin kieltä osaavien, udmurttia opettelevien udmurttien kuin myös muiden kielenopetuksen tilanne. 


Kun nyt Udmurt Keneshin ehdotusta tarkastellaan Udmurtian eduskunnassa, se on meille ainutlaatuinen tilaisuus kääntää tilanne eduksemme. Muistelkaapa, kuinka usein Udmurtian eduskunta on käsitellyt udmurttilaisten järjestöjen ehdotuksia? Nyt ei saa antaa tämän mahdollisuuden mennä ohi, vaan sitä on edistettävä, vaikka ette voi nähdäkään kunnolla, mitä kaikkea se tuo tulevaisuudessa tullessaan.  


Hyvät ystävät, pyydämme teitä yhdistymään tämän ehdotuksen taakse ja laittamaan kaikki voimanne ja taitonne sen toteuttamiseksi. Mitä enemmän välillämme on väärinkäsityksiä ja kinasteluja, sitä enemmän vastustajat iloitsevat. Jos me pyydämme vähän, edistymmekin vain vähän. Jos pyytäisimme udmurtin kielen opetuksen varmistamista vain vapaaehtoisena oppiaineena, ehdotusta ei monikaan ottaisi huomioon. 


Meidän pitää koota voimamme katsomatta statusta, ikää, toimintaa järjestöissä tai muuta sellaista. Nyt meillä on mahdollisuus. Jos me tartumme siihen, autamme ja edistämme äidinkieltämme. Jos me hylkäämme tämän mahdollisuuden, tulemme vuosi vuodelta yhä heikommiksi. 

Lisätietoa aiheeseen liittyen löytyy suomeksi tästä Simo Kanteleen blogikirjoituksesta:
https://sukukansojenystavat.blogspot.ru/2014/02/udmurtin-kieli-pakollise...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset